Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 606175 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 30.05.2021
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 166667 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 24.01.2021
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 166657 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 24.01.2021
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 166642 Приплод женски Дива свиня 20.12.2020
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 166632 Приплод женски Дива свиня 20.12.2020
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 166623 Едногодишно мъжко Дива свиня 01.11.2020
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 166613 Едногодишно мъжко Дива свиня 26.10.2020
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149442 Приплод женски Дива свиня 25.10.2020
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 606167 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 14.05.2020
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149437 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 23.02.2020
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149427 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 23.02.2020
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149415 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 23.02.2020
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149405 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 22.02.2020
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149393 Едногодишно мъжко Дива свиня 22.02.2020
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149389 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 02.02.2020
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149379 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 02.02.2020
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149363 Едногодишно мъжко Дива свиня 15.12.2019
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149352 Приплод женски Дива свиня 12.12.2019
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149342 Приплод женски Дива свиня 12.12.2019
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149339 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 10.12.2019
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149329 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 10.12.2019
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149315 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 08.12.2019
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149305 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 08.12.2019
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149295 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 08.12.2019
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149285 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 25.11.2019
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149272 Приплод женски Дива свиня 25.11.2019
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149262 Приплод женски Дива свиня 24.11.2019
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149252 Приплод женски Дива свиня 24.11.2019
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149242 Приплод женски Дива свиня 10.11.2019
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149231 Приплод мъжки Дива свиня 04.11.2019
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149226 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 08.10.2019
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149211 Приплод мъжки Дива свиня 08.10.2019
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149201 Приплод мъжки Дива свиня 15.09.2019
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149191 Приплод мъжки Дива свиня 15.09.2019
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149187 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 14.09.2019
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149177 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 14.09.2019
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149169 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 12.08.2019
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149158 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 12.08.2019
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149142 Приплод женски Дива свиня 08.08.2019
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149131 Приплод мъжки Дива свиня 08.08.2019
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149121 Приплод мъжки Дива свиня 08.08.2019
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149118 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 28.07.2019
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149103 Едногодишно мъжко Дива свиня 19.07.2019