Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 606185 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 30.08.2021
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 606175 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 30.05.2021
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 166667 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 24.01.2021
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 166657 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 24.01.2021
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 166642 Приплод женски Дива свиня 20.12.2020
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 166632 Приплод женски Дива свиня 20.12.2020
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 166623 Едногодишно мъжко Дива свиня 01.11.2020
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 166613 Едногодишно мъжко Дива свиня 26.10.2020
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149442 Приплод женски Дива свиня 25.10.2020
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 606167 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 14.05.2020
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149437 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 23.02.2020
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149427 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 23.02.2020
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149415 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 23.02.2020
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149405 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 22.02.2020
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149393 Едногодишно мъжко Дива свиня 22.02.2020
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149389 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 02.02.2020
ДГС Плачковци МАИ - ХЪНТ ООД - ДУ Плачковци - Изток 149379 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 02.02.2020