Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Росица ДЛС Росица 710273 Шилар Благороден елен 28.10.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 801282 Приплод женски Елен лопатар 28.10.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 710262 Приплод женски Благороден елен 28.10.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 710251 Приплод мъжки Благороден елен 27.10.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 801278 Зряла кошута – над 5 год. Елен лопатар 25.10.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 606596 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 25.10.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 164745 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 25.10.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 710248 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 24.10.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 710232 Приплод женски Благороден елен 21.10.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 710226 Млада кошута Благороден елен 21.10.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 710216 Млада кошута Благороден елен 21.10.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 710204 Кошута – нераждала Благороден елен 20.10.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 710192 Приплод женски Благороден елен 20.10.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 710182 Приплод женски Благороден елен 16.10.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 710174 Кошута – нераждала Благороден елен 14.10.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 606586 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 08.10.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 710163 Шилар Благороден елен 07.10.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 606576 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 06.10.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 164736 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 05.10.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 710152 Приплод женски Благороден елен 05.10.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 710144 Кошута – нераждала Благороден елен 03.10.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 710134 Кошута – нераждала Благороден елен 03.10.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 701908 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 03.10.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 606566 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 02.10.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 606558 Зряла женска – над 4 год. Сърна 30.09.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 701899 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 27.09.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 701887 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 23.09.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 701877 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 23.09.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 701869 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 23.09.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 606547 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 22.09.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 701859 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 21.09.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 605158 Зряла женска – над 4 год. Сърна 11.09.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 801262 Приплод женски Елен лопатар 06.09.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 801252 Приплод женски Елен лопатар 06.09.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 801523 Шилар Елен лопатар 06.09.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 801513 Шилар Елен лопатар 06.09.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 701842 Приплод женски Благороден елен 05.09.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 701831 Приплод мъжки Благороден елен 05.09.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 701703 Шилар Благороден елен 05.09.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 701823 Шилар Благороден елен 05.09.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 701813 Шилар Благороден елен 05.09.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 164721 Приплод мъжки Дива свиня 04.09.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 606535 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 29.08.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 164301 Приплод мъжки Дива свиня 29.08.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 606527 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 28.08.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 606517 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 20.08.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 606855 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 15.08.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 606849 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 25.06.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 606835 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 15.06.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 606827 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 10.06.2020