Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Росица ДЛС Росица 717546 Млада кошута Благороден елен 24.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 717528 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 20.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 717531 Приплод мъжки Благороден елен 20.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 611638 Зряла женска – над 4 год. Сърна 18.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 611629 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 18.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 611618 Зряла женска – над 4 год. Сърна 12.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 801439 Зрял рогач – над 8 год. Елен лопатар 12.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 717512 Приплод женски Благороден елен 11.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 714022 Приплод женски Благороден елен 10.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 714017 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 02.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 714006 Млада кошута Благороден елен 02.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713992 Приплод женски Благороден елен 02.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713986 Млада кошута Благороден елен 02.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713976 Млада кошута Благороден елен 02.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 801429 Зрял рогач – над 8 год. Елен лопатар 02.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713967 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 02.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713957 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 01.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713949 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 29.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713939 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 29.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713927 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 28.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 611606 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 24.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 900297 Средновъзрастен овен – 5-7 год. Муфлон 24.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 611596 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 24.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713909 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 24.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713897 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 23.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713889 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 23.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713872 Приплод женски Благороден елен 21.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 611589 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 20.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713869 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 19.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713857 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 19.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713841 Приплод мъжки Благороден елен 09.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 606801 Приплод мъжки Сърна 08.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 606798 Зряла женска – над 4 год. Сърна 07.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 606786 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 07.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 606776 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 07.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 606702 Приплод женски Сърна 07.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713912 Приплод женски Благороден елен 05.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 606767 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 05.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713833 Шилар Благороден елен 05.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713821 Приплод мъжки Благороден елен 05.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 606742 Приплод женски Сърна 04.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 606757 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 04.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713811 Приплод мъжки Благороден елен 04.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 606699 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 04.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 606682 Приплод женски Сърна 03.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 801417 Средновъзрастен рогач – 6-8 год. Елен лопатар 03.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713802 Приплод женски Благороден елен 03.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 606657 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 03.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 606678 Зряла женска – над 4 год. Сърна 03.09.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 606648 Зряла женска – над 4 год. Сърна 03.09.2021