Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Росица ДЛС Росица 802733 Шилар Елен лопатар 28.09.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 722451 Приплод мъжки Благороден елен 27.09.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 722447 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 27.09.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 802729 Зрял рогач – над 8 год. Елен лопатар 27.09.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 722439 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 26.09.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 802715 Млад рогач – 2-5 год. Елен лопатар 19.09.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 722429 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 19.09.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 722419 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 18.09.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 611958 Зряла женска – над 4 год. Сърна 16.09.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 611947 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 16.09.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 722402 Приплод женски Благороден елен 15.09.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 802702 Приплод женски Елен лопатар 10.09.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 611938 Зряла женска – над 4 год. Сърна 05.09.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 611927 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 01.07.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 611917 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 01.07.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 611907 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 01.07.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 611899 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 28.05.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 611887 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 28.05.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 164875 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 27.05.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 611879 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 27.05.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 611869 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 27.05.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 611859 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 26.05.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 611849 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 26.05.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 611835 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 26.05.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 611825 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 26.05.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 611819 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 18.05.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 611807 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 18.05.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 611797 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 15.05.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 611789 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 14.05.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 611777 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 13.05.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 611765 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 13.05.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 611757 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 13.05.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 611745 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 13.05.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 611737 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 13.05.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 164864 Едногодишно женско Дива свиня 23.04.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 722392 Приплод женски Благороден елен 31.01.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 722381 Приплод мъжки Благороден елен 30.01.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 722372 Приплод женски Благороден елен 27.01.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 722362 Приплод женски Благороден елен 26.01.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 722352 Приплод женски Благороден елен 21.01.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 722341 Приплод мъжки Благороден елен 21.01.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 722332 Приплод женски Благороден елен 19.01.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 722322 Приплод женски Благороден елен 19.01.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 722313 Шилар Благороден елен 14.01.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 802692 Приплод женски Елен лопатар 13.01.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 722301 Приплод мъжки Благороден елен 12.01.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 717501 Приплод мъжки Благороден елен 04.01.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 717493 Шилар Благороден елен 04.01.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 717481 Приплод мъжки Благороден елен 04.01.2023
ДЛС Росица ДЛС Росица 717472 Приплод женски Благороден елен 04.01.2023