Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Росица ДЛС Росица 713763 Шилар Благороден елен 28.01.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713751 Приплод мъжки Благороден елен 27.01.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713742 Приплод женски Благороден елен 27.01.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713733 Шилар Благороден елен 26.01.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 801385 Млад рогач – 2-5 год. Елен лопатар 24.01.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713723 Шилар Благороден елен 22.01.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713712 Приплод женски Благороден елен 20.01.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713702 Приплод женски Благороден елен 18.01.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713692 Приплод женски Благороден елен 18.01.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713682 Приплод женски Благороден елен 15.01.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713673 Шилар Благороден елен 15.01.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713662 Приплод женски Благороден елен 15.01.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713655 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 15.01.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713641 Приплод мъжки Благороден елен 15.01.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 801373 Шилар Елен лопатар 15.01.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713633 Шилар Благороден елен 12.01.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 801363 Шилар Елен лопатар 11.01.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713621 Приплод мъжки Благороден елен 05.01.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713613 Шилар Благороден елен 02.01.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 713602 Приплод женски Благороден елен 30.12.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 713596 Млада кошута Благороден елен 30.12.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 713586 Млада кошута Благороден елен 30.12.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 713578 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 30.12.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 713568 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 30.12.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 713558 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 24.12.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 713548 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 21.12.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 713538 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 21.12.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 710492 Приплод женски Благороден елен 18.12.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 164841 Приплод мъжки Дива свиня 17.12.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 710482 Приплод женски Благороден елен 15.12.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 710478 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 15.12.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 801358 Зряла кошута – над 5 год. Елен лопатар 15.12.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 900289 Зрял овен – над 7 год. Муфлон 15.12.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 801346 Млада кошута Елен лопатар 14.12.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 164831 Приплод мъжки Дива свиня 08.12.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 164821 Приплод мъжки Дива свиня 08.12.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 164812 Приплод женски Дива свиня 05.12.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 164806 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 05.12.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 710462 Приплод женски Благороден елен 03.12.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 710458 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 03.12.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 801336 Млада кошута Елен лопатар 29.11.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 801321 Приплод мъжки Елен лопатар 29.11.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 710441 Приплод мъжки Благороден елен 29.11.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 710438 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 28.11.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 164792 Приплод женски Дива свиня 28.11.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 164781 Приплод мъжки Дива свиня 28.11.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 710422 Приплод женски Благороден елен 28.11.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 710416 Млада кошута Благороден елен 24.11.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 164776 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 22.11.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 164762 Приплод женски Дива свиня 21.11.2020