Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Росица ДЛС Росица 716881 Приплод мъжки Благороден елен 01.12.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 716873 Шилар Благороден елен 01.12.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 716866 Млада кошута Благороден елен 01.12.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 716854 Кошута – нераждала Благороден елен 30.11.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 716846 Млада кошута Благороден елен 30.11.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 716832 Приплод женски Благороден елен 30.11.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 716821 Приплод мъжки Благороден елен 29.11.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 716813 Шилар Благороден елен 26.11.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 716808 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 25.11.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 716796 Млада кошута Благороден елен 24.11.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 716781 Приплод мъжки Благороден елен 23.11.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 716774 Кошута – нераждала Благороден елен 20.11.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 716768 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 19.11.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 716751 Приплод мъжки Благороден елен 18.11.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 801486 Млада кошута Елен лопатар 13.11.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 716743 Шилар Благороден елен 12.11.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 716731 Приплод мъжки Благороден елен 12.11.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 801473 Шилар Елен лопатар 12.11.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 716728 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 11.11.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 716718 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 08.11.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 716701 Приплод мъжки Благороден елен 04.11.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 716692 Приплод женски Благороден елен 04.11.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 716684 Кошута – нераждала Благороден елен 04.11.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 716671 Приплод мъжки Благороден елен 03.11.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 716663 Шилар Благороден елен 01.11.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 716656 Млада кошута Благороден елен 01.11.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 801463 Шилар Елен лопатар 30.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 716642 Приплод женски Благороден елен 30.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 716632 Приплод женски Благороден елен 30.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 801458 Зряла кошута – над 5 год. Елен лопатар 29.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 801448 Зряла кошута – над 5 год. Елен лопатар 29.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 716622 Приплод женски Благороден елен 27.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 716618 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 27.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 716608 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 27.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 716591 Приплод мъжки Благороден елен 26.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 716588 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 26.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 717572 Приплод женски Благороден елен 26.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 717561 Приплод мъжки Благороден елен 26.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 717556 Млада кошута Благороден елен 26.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 717546 Млада кошута Благороден елен 24.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 717528 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 20.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 717531 Приплод мъжки Благороден елен 20.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 611638 Зряла женска – над 4 год. Сърна 18.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 611629 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 18.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 611618 Зряла женска – над 4 год. Сърна 12.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 801439 Зрял рогач – над 8 год. Елен лопатар 12.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 717512 Приплод женски Благороден елен 11.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 714022 Приплод женски Благороден елен 10.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 714017 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 02.10.2021
ДЛС Росица ДЛС Росица 714006 Млада кошута Благороден елен 02.10.2021