Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Росица ДЛС Росица 78691 Приплод мъжки Благороден елен 30.01.2017
ДЛС Росица ДЛС Росица 78301 Приплод мъжки Благороден елен 30.01.2017
ДЛС Росица ДЛС Росица 78293 Шилар Благороден елен 30.01.2017
ДЛС Росица ДЛС Росица 78282 Приплод женски Благороден елен 30.01.2017
ДЛС Росица ДЛС Росица 78261 Приплод мъжки Благороден елен 30.01.2017
ДЛС Росица ДЛС Росица 78272 Приплод женски Благороден елен 30.01.2017
ДЛС Росица ДЛС Росица 78251 Приплод мъжки Благороден елен 30.01.2017
ДЛС Росица ДЛС Росица 78241 Приплод мъжки Благороден елен 30.01.2017
ДЛС Росица ДЛС Росица 78651 Приплод мъжки Благороден елен 30.01.2017
ДЛС Росица ДЛС Росица 78661 Приплод мъжки Благороден елен 30.01.2017
ДЛС Росица ДЛС Росица 78641 Приплод мъжки Благороден елен 30.01.2017
ДЛС Росица ДЛС Росица 78635 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 10.01.2017
ДЛС Росица ДЛС Росица 78625 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 10.01.2017
ДЛС Росица ДЛС Росица 78615 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 10.01.2017
ДЛС Росица ДЛС Росица 49721 Приплод мъжки Дива свиня 10.01.2017
ДЛС Росица ДЛС Росица 49715 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 10.01.2017
ДЛС Росица ДЛС Росица 49801 Приплод мъжки Дива свиня 09.01.2017
ДЛС Росица ДЛС Росица 78609 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 05.01.2017
ДЛС Росица ДЛС Росица 50414 Едногодишно женско Дива свиня 15.12.2016
ДЛС Росица ДЛС Росица 50109 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 15.12.2016
ДЛС Росица ДЛС Росица 50099 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 15.12.2016
ДЛС Росица ДЛС Росица 50202 Приплод женски Дива свиня 15.12.2016
ДЛС Росица ДЛС Росица 50191 Приплод мъжки Дива свиня 15.12.2016
ДЛС Росица ДЛС Росица 78548 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 15.12.2016
ДЛС Росица ДЛС Росица 49601 Приплод мъжки Дива свиня 15.12.2016
ДЛС Росица ДЛС Росица 49592 Приплод женски Дива свиня 15.12.2016
ДЛС Росица ДЛС Росица 49581 Приплод мъжки Дива свиня 15.12.2016
ДЛС Росица ДЛС Росица 49477 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 14.12.2016
ДЛС Росица ДЛС Росица 78538 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 14.12.2016
ДЛС Росица ДЛС Росица 49578 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 13.12.2016
ДЛС Росица ДЛС Росица 49561 Приплод мъжки Дива свиня 13.12.2016
ДЛС Росица ДЛС Росица 49552 Приплод женски Дива свиня 13.12.2016
ДЛС Росица ДЛС Росица 49547 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 12.12.2016
ДЛС Росица ДЛС Росица 49539 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 12.12.2016
ДЛС Росица ДЛС Росица 49521 Приплод мъжки Дива свиня 12.12.2016
ДЛС Росица ДЛС Росица 78527 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 12.12.2016
ДЛС Росица ДЛС Росица 78516 Млада кошута Благороден елен 12.12.2016
ДЛС Росица ДЛС Росица 49402 Приплод женски Дива свиня 12.12.2016
ДЛС Росица ДЛС Росица 49392 Приплод женски Дива свиня 12.12.2016
ДЛС Росица ДЛС Росица 49382 Приплод женски Дива свиня 12.12.2016
ДЛС Росица ДЛС Росица 49372 Приплод женски Дива свиня 12.12.2016
ДЛС Росица ДЛС Росица 49361 Приплод мъжки Дива свиня 12.12.2016
ДЛС Росица ДЛС Росица 49351 Приплод мъжки Дива свиня 12.12.2016
ДЛС Росица ДЛС Росица 49341 Приплод мъжки Дива свиня 12.12.2016
ДЛС Росица ДЛС Росица 49331 Приплод мъжки Дива свиня 12.12.2016
ДЛС Росица ДЛС Росица 49321 Приплод мъжки Дива свиня 12.12.2016
ДЛС Росица ДЛС Росица 49317 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 12.12.2016
ДЛС Росица ДЛС Росица 49513 Едногодишно мъжко Дива свиня 11.12.2016
ДЛС Росица ДЛС Росица 49509 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 11.12.2016
ДЛС Росица ДЛС Росица 49497 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 11.12.2016