Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Росица ДЛС Росица 606566 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 02.10.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 606558 Зряла женска – над 4 год. Сърна 30.09.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 701899 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 27.09.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 701887 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 23.09.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 701877 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 23.09.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 701869 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 23.09.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 606547 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 22.09.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 701859 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 21.09.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 605158 Зряла женска – над 4 год. Сърна 11.09.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 801262 Приплод женски Елен лопатар 06.09.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 801252 Приплод женски Елен лопатар 06.09.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 801523 Шилар Елен лопатар 06.09.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 801513 Шилар Елен лопатар 06.09.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 701842 Приплод женски Благороден елен 05.09.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 701831 Приплод мъжки Благороден елен 05.09.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 701703 Шилар Благороден елен 05.09.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 701823 Шилар Благороден елен 05.09.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 701813 Шилар Благороден елен 05.09.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 164721 Приплод мъжки Дива свиня 04.09.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 606535 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 29.08.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 164301 Приплод мъжки Дива свиня 29.08.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 606527 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 28.08.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 606517 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 20.08.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 606855 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 15.08.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 606849 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 25.06.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 606835 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 15.06.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 606827 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 10.06.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 606819 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 28.05.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 606509 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 28.05.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 605145 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 23.05.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 605137 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 23.05.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 605127 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 23.05.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 606497 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 23.05.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 605117 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 23.05.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 606489 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 13.05.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 606477 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 13.05.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 606455 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 13.05.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 606447 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 11.05.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 606435 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 11.05.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 606427 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 07.05.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 606417 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 05.05.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 164297 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 30.03.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 164716 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 04.03.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 164591 Приплод мъжки Дива свиня 28.02.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 164581 Приплод мъжки Дива свиня 28.02.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 164575 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 27.02.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 164562 Приплод женски Дива свиня 25.02.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 164552 Приплод женски Дива свиня 25.02.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 164542 Приплод женски Дива свиня 25.02.2020
ДЛС Росица ДЛС Росица 164533 Едногодишно мъжко Дива свиня 21.02.2020