Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 148894 Едногодишно женско Дива свиня 24.05.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 148884 Едногодишно женско Дива свиня 24.05.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 703095 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 31.01.2023
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 167394 Едногодишно женско Дива свиня 08.01.2023
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 167382 Приплод женски Дива свиня 18.12.2022
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 703089 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 16.12.2022
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 703079 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 16.12.2022
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 167379 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 10.12.2022
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 601466 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 05.11.2022
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 167353 Едногодишно мъжко Дива свиня 15.01.2022
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 718569 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 15.12.2021
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 167341 Приплод мъжки Дива свиня 11.12.2021
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 167336 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 10.12.2021
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 148595 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 05.12.2021
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 148583 Едногодишно мъжко Дива свиня 05.12.2021
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 148576 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 20.11.2021
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 148566 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 20.11.2021
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 148559 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 20.11.2021
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 718557 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 15.10.2021
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 148549 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 11.12.2020
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 148535 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 11.12.2020
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 713029 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 10.12.2020
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 713019 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 02.10.2020
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 713009 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 01.10.2020
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 706767 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 23.09.2020
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 148524 Едногодишно женско Дива свиня 12.06.2020
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 148513 Едногодишно мъжко Дива свиня 12.06.2020
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 148508 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 04.01.2020
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 148497 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 04.01.2020
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 148487 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 04.01.2020