Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 168059 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 02.12.2023
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 168041 Приплод мъжки Дива свиня 02.12.2023
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 168032 Приплод женски Дива свиня 02.12.2023
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 167407 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 02.12.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 703109 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 02.12.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 601347 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 02.12.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134742 Приплод женски Дива свиня 02.12.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134737 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 02.12.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134721 Приплод мъжки Дива свиня 02.12.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134711 Приплод мъжки Дива свиня 02.12.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134707 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 02.12.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134693 Едногодишно мъжко Дива свиня 02.12.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134685 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 02.12.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134675 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 02.12.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134665 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 02.12.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134656 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 02.12.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134645 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 02.12.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134637 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 02.12.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134627 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 02.12.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134616 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 02.12.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134395 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 02.12.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134386 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 02.12.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134376 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 02.12.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134356 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 02.12.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134367 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 02.12.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134597 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 21.10.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134589 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 21.10.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134579 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 21.10.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134562 Приплод женски Дива свиня 21.10.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134557 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 21.10.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134545 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 21.10.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134531 Приплод мъжки Дива свиня 21.10.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134526 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 21.10.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134516 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 21.10.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134502 Приплод женски Дива свиня 21.10.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134491 Приплод мъжки Дива свиня 21.10.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134481 Приплод мъжки Дива свиня 21.10.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134473 Едногодишно мъжко Дива свиня 21.10.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134462 Приплод женски Дива свиня 21.10.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134451 Приплод мъжки Дива свиня 21.10.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134446 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 21.10.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134435 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 21.10.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134425 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 21.10.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134339 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 12.10.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134327 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 12.10.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134346 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 12.10.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134313 Едногодишно мъжко Дива свиня 15.08.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134403 Едногодишно мъжко Дива свиня 01.07.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134413 Едногодишно мъжко Дива свиня 30.06.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134303 Едногодишно мъжко Дива свиня 21.06.2023