Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 703137 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 01.02.2024
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134796 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 16.01.2024
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134781 Приплод мъжки Дива свиня 16.01.2024
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 169901 Приплод мъжки Дива свиня 16.01.2024
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 169891 Приплод мъжки Дива свиня 16.01.2024
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 169881 Приплод мъжки Дива свиня 16.01.2024
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 169871 Приплод мъжки Дива свиня 16.01.2024
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 169867 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 16.01.2024
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 169852 Приплод женски Дива свиня 16.01.2024
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 169844 Едногодишно женско Дива свиня 16.01.2024
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 169836 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 16.01.2024
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 169826 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 16.01.2024
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 169812 Приплод женски Дива свиня 16.01.2024
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 169802 Приплод женски Дива свиня 16.01.2024
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 169791 Приплод мъжки Дива свиня 16.01.2024
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 169785 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 16.01.2024
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 169771 Приплод мъжки Дива свиня 16.01.2024
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 169765 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 16.01.2024
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 169755 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 16.01.2024
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 169745 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 16.01.2024
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 169731 Приплод мъжки Дива свиня 16.01.2024
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 168119 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 12.01.2024
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 168109 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 05.01.2024
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 168098 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 23.12.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134771 Приплод мъжки Дива свиня 21.12.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134761 Приплод мъжки Дива свиня 21.12.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134751 Приплод мъжки Дива свиня 21.12.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 703129 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 21.12.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 703119 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 21.12.2023
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 168081 Приплод мъжки Дива свиня 08.12.2023
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 168079 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 08.12.2023
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 168062 Приплод женски Дива свиня 08.12.2023
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 168059 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 02.12.2023
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 168041 Приплод мъжки Дива свиня 02.12.2023
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 168032 Приплод женски Дива свиня 02.12.2023
ДГС Разград Лудогориелес ЕАД - ДУ Голям извор 167407 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 02.12.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 703109 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 02.12.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 601347 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 02.12.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134742 Приплод женски Дива свиня 02.12.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134737 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 02.12.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134721 Приплод мъжки Дива свиня 02.12.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134711 Приплод мъжки Дива свиня 02.12.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134707 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 02.12.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134693 Едногодишно мъжко Дива свиня 02.12.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134685 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 02.12.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134675 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 02.12.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134665 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 02.12.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134656 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 02.12.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134645 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 02.12.2023
ДГС Разград Вълчи ями ООД - ДУ Пчелин - Островче 134637 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 02.12.2023