Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДГС Свищов ЛСК Дунав ООД - ДУ Вардим 727722 Приплод женски Благороден елен 21.02.2023
ДГС Свищов ЛСК Дунав ООД - ДУ Вардим 727717 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 21.02.2023
ДГС Свищов ЛСК Дунав ООД - ДУ Вардим 727709 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 21.02.2023
ДГС Свищов ЛСК Дунав ООД - ДУ Вардим 703159 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 19.09.2020