Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДГС Свищов ЛСК Дунав ООД - ДУ Вардим 703159 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 19.09.2020
ДГС Свищов ЛСК Дунав ООД - ДУ Вардим 104401 Приплод мъжки Дива свиня 30.12.2017
ДГС Свищов ЛСК Дунав ООД - ДУ Вардим 104391 Приплод мъжки Дива свиня 30.12.2017
ДГС Свищов ЛСК Дунав ООД - ДУ Вардим 104387 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 05.12.2017
ДГС Свищов ЛСК Дунав ООД - ДУ Вардим 104376 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 05.12.2017
ДГС Свищов ЛСК Дунав ООД - ДУ Вардим 104366 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 05.12.2017
ДГС Свищов ЛСК Дунав ООД - ДУ Вардим 104355 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 05.12.2017
ДГС Свищов ЛСК Дунав ООД - ДУ Вардим 104345 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 05.12.2017
ДГС Свищов ЛСК Дунав ООД - ДУ Вардим 104335 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 05.12.2017
ДГС Свищов ЛСК Дунав ООД - ДУ Вардим 104324 Едногодишно женско Дива свиня 05.12.2017
ДГС Свищов ЛСК Дунав ООД - ДУ Вардим 104314 Едногодишно женско Дива свиня 05.12.2017
ДГС Свищов ЛСК Дунав ООД - ДУ Вардим 104304 Едногодишно женско Дива свиня 05.12.2017
ДГС Свищов ЛСК Дунав ООД - ДУ Вардим 104293 Едногодишно мъжко Дива свиня 05.12.2017
ДГС Свищов ЛСК Дунав ООД - ДУ Вардим 104283 Едногодишно мъжко Дива свиня 05.12.2017
ДГС Свищов ЛСК Дунав ООД - ДУ Вардим 104273 Едногодишно мъжко Дива свиня 05.12.2017
ДГС Свищов ЛСК Дунав ООД - ДУ Вардим 35951 Приплод мъжки Дива свиня 26.12.2016
ДГС Свищов ЛСК Дунав ООД - ДУ Вардим 35982 Приплод женски Дива свиня 26.12.2016
ДГС Свищов ЛСК Дунав ООД - ДУ Вардим 35972 Приплод женски Дива свиня 26.12.2016
ДГС Свищов ЛСК Дунав ООД - ДУ Вардим 35961 Приплод мъжки Дива свиня 26.12.2016
ДГС Свищов ЛСК Дунав ООД - ДУ Вардим 35921 Приплод мъжки Дива свиня 21.11.2016
ДГС Свищов ЛСК Дунав ООД - ДУ Вардим 35942 Приплод женски Дива свиня 21.11.2016
ДГС Свищов ЛСК Дунав ООД - ДУ Вардим 35931 Приплод мъжки Дива свиня 21.11.2016
ДГС Свищов ЛСК Дунав ООД - ДУ Вардим 25202 Приплод женски Дива свиня 22.12.2015
ДГС Свищов ЛСК Дунав ООД - ДУ Вардим 25191 Приплод мъжки Дива свиня 22.12.2015
ДГС Свищов ЛСК Дунав ООД - ДУ Вардим 25181 Приплод мъжки Дива свиня 22.12.2015
ДГС Свищов ЛСК Дунав ООД - ДУ Вардим 25138 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 20.11.2015
ДГС Свищов ЛСК Дунав ООД - ДУ Вардим 25128 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 20.11.2015
ДГС Свищов ЛСК Дунав ООД - ДУ Вардим 25179 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 20.11.2015
ДГС Свищов ЛСК Дунав ООД - ДУ Вардим 25162 Приплод женски Дива свиня 20.11.2015
ДГС Свищов ЛСК Дунав ООД - ДУ Вардим 25152 Приплод женски Дива свиня 20.11.2015
ДГС Свищов ЛСК Дунав ООД - ДУ Вардим 25141 Приплод мъжки Дива свиня 20.11.2015