Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДГС Свищов ЛСК Дунав ООД - ДУ Вардим 104419 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 08.11.2023
ДГС Свищов ЛСК Дунав ООД - ДУ Вардим 727749 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 08.11.2023
ДГС Свищов ЛСК Дунав ООД - ДУ Вардим 727738 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 08.11.2023
ДГС Свищов ЛСК Дунав ООД - ДУ Вардим 602819 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 08.11.2023
ДГС Свищов ЛСК Дунав ООД - ДУ Вардим 602807 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 08.11.2023
ДГС Свищов ЛСК Дунав ООД - ДУ Вардим 727722 Приплод женски Благороден елен 21.02.2023
ДГС Свищов ЛСК Дунав ООД - ДУ Вардим 727717 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 21.02.2023
ДГС Свищов ЛСК Дунав ООД - ДУ Вардим 727709 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 21.02.2023
ДГС Свищов ЛСК Дунав ООД - ДУ Вардим 703159 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 19.09.2020