Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 605987 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 30.07.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 605977 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 17.07.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 605969 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 08.07.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 605957 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 06.07.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 605945 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 28.06.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133436 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 30.01.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708702 Приплод женски Благороден елен 29.01.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708691 Приплод мъжки Благороден елен 29.01.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708681 Приплод мъжки Благороден елен 25.01.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133426 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 25.01.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133417 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 09.01.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708672 Приплод женски Благороден елен 09.01.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708662 Приплод женски Благороден елен 06.01.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708653 Шилар Благороден елен 06.01.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708641 Приплод мъжки Благороден елен 04.01.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708631 Приплод мъжки Благороден елен 30.12.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708623 Шилар Благороден елен 10.12.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708612 Приплод женски Благороден елен 10.12.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708606 Млада кошута Благороден елен 09.12.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708591 Приплод мъжки Благороден елен 05.12.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133407 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 20.11.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133392 Приплод женски Дива свиня 19.11.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708582 Приплод женски Благороден елен 19.11.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708573 Шилар Благороден елен 17.11.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708561 Приплод мъжки Благороден елен 17.11.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133381 Приплод мъжки Дива свиня 06.11.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133372 Приплод женски Дива свиня 29.10.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133361 Приплод мъжки Дива свиня 29.10.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708552 Приплод женски Благороден елен 28.10.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708542 Приплод женски Благороден елен 28.10.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708531 Приплод мъжки Благороден елен 24.10.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708522 Приплод женски Благороден елен 24.10.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708512 Приплод женски Благороден елен 23.10.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708501 Приплод мъжки Благороден елен 23.10.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708491 Приплод мъжки Благороден елен 23.10.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708483 Шилар Благороден елен 18.10.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708475 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 08.10.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 605939 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 02.10.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708462 Приплод женски Благороден елен 02.10.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708453 Шилар Благороден елен 02.10.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708442 Приплод женски Благороден елен 26.09.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708432 Приплод женски Благороден елен 25.09.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708422 Приплод женски Благороден елен 13.09.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 605929 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 10.09.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708415 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 10.09.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708405 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 10.09.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 605917 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 22.07.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 605907 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 17.07.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 605897 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 17.07.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 605887 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 16.07.2020