Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718289 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 28.09.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718277 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 26.09.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718269 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 25.09.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 606109 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 24.09.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718259 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 24.09.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718249 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 24.09.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718237 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 23.09.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718229 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 22.09.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718219 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 21.09.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718209 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 16.09.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 606097 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 27.07.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 606087 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 14.07.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 606077 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 16.05.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 606065 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 08.05.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 606055 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 07.05.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133543 Едногодишно мъжко Дива свиня 28.04.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133533 Едногодишно мъжко Дива свиня 28.04.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133526 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 31.03.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133512 Приплод женски Дива свиня 26.02.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133501 Приплод мъжки Дива свиня 26.02.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718192 Приплод женски Благороден елен 31.01.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133491 Приплод мъжки Дива свиня 30.01.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718181 Приплод мъжки Благороден елен 30.01.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718172 Приплод женски Благороден елен 29.01.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718162 Приплод женски Благороден елен 27.01.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718152 Приплод женски Благороден елен 27.01.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718141 Приплод мъжки Благороден елен 27.01.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718132 Приплод женски Благороден елен 15.01.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133488 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 24.12.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718123 Шилар Благороден елен 24.12.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718113 Шилар Благороден елен 18.12.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133471 Приплод мъжки Дива свиня 15.12.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718102 Приплод женски Благороден елен 11.12.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718096 Млада кошута Благороден елен 08.12.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718083 Шилар Благороден елен 05.12.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708862 Приплод женски Благороден елен 04.12.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708855 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 01.12.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133461 Приплод мъжки Дива свиня 30.11.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708843 Шилар Благороден елен 10.11.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708831 Приплод мъжки Благороден елен 05.11.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708828 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 05.11.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708811 Приплод мъжки Благороден елен 31.10.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 606049 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 29.10.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133451 Приплод мъжки Дива свиня 24.10.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708801 Приплод мъжки Благороден елен 23.10.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708799 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 09.10.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 606039 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 29.09.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 606029 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 29.09.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133441 Приплод мъжки Дива свиня 25.09.2021
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708787 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 25.09.2021