Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718489 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 29.09.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718479 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 28.09.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718469 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 27.09.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133647 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 27.09.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718459 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 24.09.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718449 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 22.09.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718437 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 22.09.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718429 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 21.09.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718419 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 21.09.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718407 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 20.09.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 615177 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 16.09.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 615167 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 15.09.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 606159 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 14.09.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 606147 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 14.09.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718399 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 13.09.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718389 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 13.09.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 606139 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 11.09.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 606129 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 02.08.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 606119 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 30.07.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133637 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 10.04.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133628 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 03.04.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133617 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 14.03.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133603 Едногодишно мъжко Дива свиня 13.03.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133593 Едногодишно мъжко Дива свиня 09.03.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133582 Приплод женски Дива свиня 28.02.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133571 Приплод мъжки Дива свиня 20.02.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718372 Приплод женски Благороден елен 09.01.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718362 Приплод женски Благороден елен 28.12.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718353 Шилар Благороден елен 14.12.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133551 Приплод мъжки Дива свиня 12.12.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718342 Приплод женски Благороден елен 12.12.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718339 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 02.12.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718323 Шилар Благороден елен 01.12.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718313 Шилар Благороден елен 27.11.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718302 Приплод женски Благороден елен 28.10.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133567 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 27.10.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718291 Приплод мъжки Благороден елен 24.10.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718289 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 28.09.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718277 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 26.09.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718269 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 25.09.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 606109 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 24.09.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718259 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 24.09.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718249 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 24.09.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718237 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 23.09.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718229 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 22.09.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718219 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 21.09.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718209 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 16.09.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 606097 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 27.07.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 606087 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 14.07.2022
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 606077 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 16.05.2022