Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 168272 Приплод женски Дива свиня 29.02.2024
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133791 Приплод мъжки Дива свиня 08.02.2024
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133781 Приплод мъжки Дива свиня 08.02.2024
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133772 Приплод женски Дива свиня 06.02.2024
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133761 Приплод мъжки Дива свиня 06.02.2024
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133751 Приплод мъжки Дива свиня 01.02.2024
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133741 Приплод мъжки Дива свиня 01.02.2024
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133731 Приплод мъжки Дива свиня 31.01.2024
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133727 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 27.01.2024
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133711 Приплод мъжки Дива свиня 27.01.2024
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 168241 Приплод мъжки Дива свиня 21.01.2024
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 168232 Приплод женски Дива свиня 21.01.2024
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 168252 Приплод женски Дива свиня 15.01.2024
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 168267 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 13.01.2024
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 729662 Приплод женски Благороден елен 13.01.2024
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133701 Приплод мъжки Дива свиня 29.12.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133692 Приплод женски Дива свиня 27.12.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 729651 Приплод мъжки Благороден елен 11.12.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133682 Приплод женски Дива свиня 11.12.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133672 Приплод женски Дива свиня 11.12.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133661 Приплод мъжки Дива свиня 11.12.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133651 Приплод мъжки Дива свиня 11.12.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718547 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 06.10.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718537 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 04.10.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718529 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 02.10.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718517 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 02.10.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718509 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 01.10.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718499 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 30.09.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718489 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 29.09.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718479 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 28.09.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718469 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 27.09.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133647 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 27.09.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718459 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 24.09.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718449 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 22.09.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718437 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 22.09.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718429 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 21.09.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718419 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 21.09.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718407 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 20.09.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 615177 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 16.09.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 615167 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 15.09.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 606159 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 14.09.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 606147 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 14.09.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718399 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 13.09.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 718389 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 13.09.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 606139 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 11.09.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 606129 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 02.08.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 606119 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 30.07.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133637 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 10.04.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133628 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 03.04.2023
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133617 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 14.03.2023