Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133381 Приплод мъжки Дива свиня 06.11.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133372 Приплод женски Дива свиня 29.10.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133361 Приплод мъжки Дива свиня 29.10.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708552 Приплод женски Благороден елен 28.10.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708542 Приплод женски Благороден елен 28.10.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708531 Приплод мъжки Благороден елен 24.10.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708522 Приплод женски Благороден елен 24.10.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708512 Приплод женски Благороден елен 23.10.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708501 Приплод мъжки Благороден елен 23.10.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708491 Приплод мъжки Благороден елен 23.10.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708483 Шилар Благороден елен 18.10.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708475 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 08.10.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 605939 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 02.10.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708462 Приплод женски Благороден елен 02.10.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708453 Шилар Благороден елен 02.10.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708442 Приплод женски Благороден елен 26.09.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708432 Приплод женски Благороден елен 25.09.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708422 Приплод женски Благороден елен 13.09.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 605929 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 10.09.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708415 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 10.09.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 708405 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 10.09.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 605917 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 22.07.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 605907 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 17.07.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 605897 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 17.07.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 605887 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 16.07.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 605877 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 16.07.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 605869 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 14.07.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 605857 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 04.07.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 605847 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 27.06.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 605839 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 26.06.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 605827 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 18.05.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 605819 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 17.05.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 605809 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 17.05.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 605795 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 02.05.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133354 Едногодишно женско Дива свиня 06.03.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133343 Едногодишно мъжко Дива свиня 15.02.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133334 Едногодишно женско Дива свиня 28.01.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133324 Едногодишно женско Дива свиня 28.01.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133319 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 07.01.2020
ДГС Сеслав ДГС Сеслав 133304 Едногодишно женско Дива свиня 07.01.2020