Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 725903 Шилар Благороден елен 24.11.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 725897 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 14.11.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 131674 Едногодишно женско Дива свиня 11.11.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 131651 Приплод мъжки Дива свиня 11.11.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 131642 Приплод женски Дива свиня 11.11.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 131631 Приплод мъжки Дива свиня 11.11.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 131622 Приплод женски Дива свиня 11.11.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 131611 Приплод мъжки Дива свиня 11.11.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 725885 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 09.11.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 725873 Шилар Благороден елен 09.11.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 725863 Шилар Благороден елен 09.11.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 131601 Приплод мъжки Дива свиня 09.11.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 131592 Приплод женски Дива свиня 09.11.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 131585 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 09.11.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 131578 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 09.11.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 131567 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 09.11.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 131555 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 09.11.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 131542 Приплод женски Дива свиня 09.11.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 131534 Едногодишно женско Дива свиня 09.11.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 131524 Едногодишно женско Дива свиня 09.11.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 131511 Приплод мъжки Дива свиня 09.11.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 717987 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 25.10.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 725853 Шилар Благороден елен 22.10.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608419 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 14.10.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 717973 Шилар Благороден елен 14.10.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 717963 Шилар Благороден елен 14.10.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 717958 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 14.10.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 717948 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 14.10.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 717938 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 14.10.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 717922 Приплод женски Благороден елен 14.10.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 717912 Приплод женски Благороден елен 14.10.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 717903 Шилар Благороден елен 14.10.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 717881 Приплод мъжки Благороден елен 14.10.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 717891 Приплод мъжки Благороден елен 14.10.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 717999 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 05.10.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 725849 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 04.10.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 612879 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 04.10.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 612869 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 04.10.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 612857 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 04.10.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 612849 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 02.10.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 612837 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 02.10.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 612829 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 01.10.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 612819 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 01.10.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 612809 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 01.10.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 718079 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 28.09.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 718067 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 26.09.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 718059 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 22.09.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 718047 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 22.09.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 725839 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 21.09.2023
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 718039 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 19.09.2023