Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 131115 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 03.12.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 131103 Едногодишно мъжко Дива свиня 03.12.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 703609 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 06.10.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608237 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 01.10.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608229 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 01.10.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608219 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 01.10.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608205 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 01.10.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608195 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 01.10.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608187 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 01.10.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608177 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 01.10.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608167 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 01.10.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608157 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 01.10.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608149 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 01.10.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 601667 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 01.10.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 601657 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 01.10.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 601649 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 01.10.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 703885 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 25.09.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 703879 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 23.09.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 703869 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 23.09.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 703859 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 15.09.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 703849 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 14.09.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608139 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 27.07.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608127 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 27.07.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608117 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 27.07.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608109 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 27.07.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608099 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 27.07.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608089 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 27.07.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608075 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 27.07.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608067 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 24.07.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608057 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 24.07.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608039 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 24.07.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 601637 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 12.05.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 601627 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 12.05.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 601619 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 12.05.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608029 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 12.05.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608017 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 12.05.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608007 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 12.05.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 607997 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 12.05.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 607987 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 12.05.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 607979 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 12.05.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 607969 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 12.05.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158449 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 02.03.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158439 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 02.03.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158429 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 02.03.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158419 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 02.03.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158409 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 02.03.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158399 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 02.03.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158389 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 02.03.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158377 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 02.03.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158367 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 02.03.2020