Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 612607 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 30.10.2021
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 612597 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 30.10.2021
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 612585 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 30.10.2021
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 703625 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 03.10.2021
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 717667 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 29.09.2021
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 717659 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 29.09.2021
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 717649 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 22.09.2021
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608249 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 21.09.2021
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 717639 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 20.09.2021
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 717627 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 20.09.2021
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 703619 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 20.09.2021
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 717617 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 19.09.2021
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 717607 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 19.09.2021
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 717599 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 19.09.2021
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 717589 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 19.09.2021
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 131115 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 03.12.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 131103 Едногодишно мъжко Дива свиня 03.12.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 703609 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 06.10.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608237 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 01.10.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608229 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 01.10.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608219 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 01.10.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608205 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 01.10.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608195 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 01.10.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608187 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 01.10.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608177 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 01.10.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608167 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 01.10.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608157 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 01.10.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608149 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 01.10.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 601667 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 01.10.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 601657 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 01.10.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 601649 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 01.10.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 703885 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 25.09.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 703879 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 23.09.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 703869 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 23.09.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 703859 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 15.09.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 703849 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 14.09.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608139 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 27.07.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608127 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 27.07.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608117 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 27.07.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608109 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 27.07.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608099 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 27.07.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608089 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 27.07.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608075 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 27.07.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608067 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 24.07.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608057 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 24.07.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608039 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 24.07.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 601637 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 12.05.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 601627 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 12.05.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 601619 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 12.05.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608029 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 12.05.2020