Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158336 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 02.03.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158324 Едногодишно женско Дива свиня 02.03.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158314 Едногодишно женско Дива свиня 02.03.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158304 Едногодишно женско Дива свиня 02.03.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158293 Едногодишно мъжко Дива свиня 02.03.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158281 Приплод мъжки Дива свиня 27.01.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158271 Приплод мъжки Дива свиня 27.01.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158262 Приплод женски Дива свиня 27.01.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158252 Приплод женски Дива свиня 27.01.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158242 Приплод женски Дива свиня 27.01.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158236 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 27.01.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158225 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 27.01.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158219 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 27.01.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158209 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 27.01.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158192 Приплод женски Дива свиня 20.01.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158182 Приплод женски Дива свиня 20.01.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158172 Приплод женски Дива свиня 20.01.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158161 Приплод мъжки Дива свиня 20.01.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158151 Приплод мъжки Дива свиня 20.01.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158143 Едногодишно мъжко Дива свиня 20.01.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158136 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 20.01.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158126 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 20.01.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158118 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 20.01.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158108 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 20.01.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158097 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 20.01.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158087 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 20.01.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158077 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 20.01.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158069 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 20.01.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158059 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 20.01.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158041 Приплод мъжки Дива свиня 13.01.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158038 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 13.01.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158026 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 13.01.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158016 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 13.01.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158009 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 13.01.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 157999 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 13.01.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 157989 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 13.01.2020
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 157972 Приплод женски Дива свиня 31.12.2019
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 157961 Приплод мъжки Дива свиня 31.12.2019
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 157956 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 31.12.2019
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 157946 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 31.12.2019
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 157938 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 31.12.2019
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 157928 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 31.12.2019
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 157918 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 31.12.2019
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 157905 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 31.12.2019
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 157895 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 31.12.2019
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 157889 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 31.12.2019
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 157872 Приплод женски Дива свиня 27.12.2019
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 157862 Приплод женски Дива свиня 27.12.2019
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 157852 Приплод женски Дива свиня 27.12.2019
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 157842 Приплод женски Дива свиня 27.12.2019