Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 717757 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 26.09.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 717747 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 25.09.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 717739 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 25.09.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 900349 Зрял овен – над 7 год. Муфлон 24.09.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 717729 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 23.09.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 717717 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 19.09.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 725809 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 13.09.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 725819 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 13.09.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 717702 Приплод женски Благороден елен 06.09.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 717699 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 06.09.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608409 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 16.08.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608399 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 16.08.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608389 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 16.08.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608377 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 14.08.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608369 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 14.08.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608359 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 14.08.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608347 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 10.08.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608339 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 10.08.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608329 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 10.08.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 612757 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 26.07.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 612749 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 26.07.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 612739 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 25.07.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 612729 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 25.07.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 612719 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 25.07.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 612707 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 23.07.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 612699 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 23.07.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 612687 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 23.07.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608316 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 22.07.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608306 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 22.07.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608296 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 22.07.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608286 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 22.07.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608277 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 13.07.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608269 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 13.07.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 608256 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 13.07.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 612677 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 01.05.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 612669 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 01.05.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 612659 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 01.05.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 703632 Приплод женски Благороден елен 27.01.2022
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158507 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 20.12.2021
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158494 Едногодишно женско Дива свиня 20.12.2021
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158482 Приплод женски Дива свиня 20.12.2021
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158472 Приплод женски Дива свиня 20.12.2021
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158461 Приплод мъжки Дива свиня 20.12.2021
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 158451 Приплод мъжки Дива свиня 20.12.2021
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 717684 Кошута – нераждала Благороден елен 12.12.2021
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Зли дол 717672 Приплод женски Благороден елен 25.11.2021
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 612649 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 30.10.2021
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 612639 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 30.10.2021
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 612629 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 30.10.2021
ДГС Силистра Зли дол хънтинг ООД - ДУ Алеково 612619 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 30.10.2021