Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 161232 Приплод женски Дива свиня 01.02.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 161222 Приплод женски Дива свиня 01.02.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 161212 Приплод женски Дива свиня 01.02.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 900137 Средновъзрастен овен – 5-7 год. Муфлон 30.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 729279 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 30.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 729262 Приплод женски Благороден елен 27.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 728222 Приплод женски Благороден елен 26.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 728215 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 26.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 729252 Приплод женски Благороден елен 26.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 161202 Приплод женски Дива свиня 26.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 161191 Приплод мъжки Дива свиня 26.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 161181 Приплод мъжки Дива свиня 26.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 161172 Приплод женски Дива свиня 26.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 729241 Приплод мъжки Благороден елен 26.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160792 Приплод женски Дива свиня 26.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160782 Приплод женски Дива свиня 26.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 729231 Приплод мъжки Благороден елен 25.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160772 Приплод женски Дива свиня 25.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160761 Приплод мъжки Дива свиня 25.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 729225 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 24.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160751 Приплод мъжки Дива свиня 24.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160741 Приплод мъжки Дива свиня 24.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 729211 Приплод мъжки Благороден елен 23.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 729202 Приплод женски Благороден елен 23.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 729192 Приплод женски Благороден елен 23.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 161164 Едногодишно женско Дива свиня 22.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 728182 Приплод женски Благороден елен 22.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 728172 Приплод женски Благороден елен 19.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 729182 Приплод женски Благороден елен 18.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 803343 Шилар Елен лопатар 18.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 729172 Приплод женски Благороден елен 18.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 728161 Приплод мъжки Благороден елен 17.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 161151 Приплод мъжки Дива свиня 17.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 161142 Приплод женски Дива свиня 17.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 161132 Приплод женски Дива свиня 17.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 161121 Приплод мъжки Дива свиня 17.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 161112 Приплод женски Дива свиня 17.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 161102 Приплод женски Дива свиня 17.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 161082 Приплод женски Дива свиня 17.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 161071 Приплод мъжки Дива свиня 17.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 161062 Приплод женски Дива свиня 17.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 161051 Приплод мъжки Дива свиня 17.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 161091 Приплод мъжки Дива свиня 17.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 729165 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 15.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 729151 Приплод мъжки Благороден елен 15.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 729143 Шилар Благороден елен 13.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 728155 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 13.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 729135 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 12.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160732 Приплод женски Дива свиня 12.01.2024
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 729122 Приплод женски Благороден елен 11.01.2024