Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 612887 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 18.05.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611285 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 16.05.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160521 Приплод мъжки Дива свиня 13.02.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160512 Приплод женски Дива свиня 13.02.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160302 Приплод женски Дива свиня 13.02.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160291 Приплод мъжки Дива свиня 13.02.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723585 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 31.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723572 Приплод женски Благороден елен 31.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723562 Приплод женски Благороден елен 31.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723555 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 31.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724522 Приплод женски Благороден елен 30.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723541 Приплод мъжки Благороден елен 30.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724511 Приплод мъжки Благороден елен 29.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723531 Приплод мъжки Благороден елен 29.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 803102 Приплод женски Елен лопатар 29.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723522 Приплод женски Благороден елен 29.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719002 Приплод женски Благороден елен 28.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723515 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 28.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723502 Приплод женски Благороден елен 28.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724491 Приплод мъжки Благороден елен 27.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724502 Приплод женски Благороден елен 27.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 718993 Шилар Благороден елен 26.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 718982 Приплод женски Благороден елен 26.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723495 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 25.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723482 Приплод женски Благороден елен 24.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723472 Приплод женски Благороден елен 23.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160501 Приплод мъжки Дива свиня 23.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160491 Приплод мъжки Дива свиня 23.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160482 Приплод женски Дива свиня 23.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724482 Приплод женски Благороден елен 22.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724472 Приплод женски Благороден елен 22.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159351 Приплод мъжки Дива свиня 20.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159341 Приплод мъжки Дива свиня 20.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723465 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 20.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723453 Шилар Благороден елен 20.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723442 Приплод женски Благороден елен 19.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723431 Приплод мъжки Благороден елен 18.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723422 Приплод женски Благороден елен 18.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723412 Приплод женски Благороден елен 17.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723405 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 17.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723395 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 17.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723372 Приплод женски Благороден елен 17.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723382 Приплод женски Благороден елен 17.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160472 Приплод женски Дива свиня 17.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160462 Приплод женски Дива свиня 17.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160452 Приплод женски Дива свиня 17.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160442 Приплод женски Дива свиня 17.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160432 Приплод женски Дива свиня 17.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723362 Приплод женски Благороден елен 17.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723351 Приплод мъжки Благороден елен 16.01.2023