Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 610865 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 19.05.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160163 Едногодишно мъжко Дива свиня 15.03.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 143803 Едногодишно мъжко Дива свиня 13.03.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159333 Едногодишно мъжко Дива свиня 09.02.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 802249 Зрял рогач – над 8 год. Елен лопатар 31.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721565 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 31.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721552 Приплод женски Благороден елен 29.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 718702 Приплод женски Благороден елен 28.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 718692 Приплод женски Благороден елен 28.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719032 Приплод женски Благороден елен 28.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159672 Приплод женски Дива свиня 27.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 718662 Приплод женски Благороден елен 27.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 718672 Приплод женски Благороден елен 26.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 718681 Приплод мъжки Благороден елен 26.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159661 Приплод мъжки Дива свиня 26.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 802232 Приплод женски Елен лопатар 26.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160151 Приплод мъжки Дива свиня 25.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160142 Приплод женски Дива свиня 25.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 802215 Млад рогач – 2-5 год. Елен лопатар 25.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721601 Приплод мъжки Благороден елен 24.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160131 Приплод мъжки Дива свиня 24.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719021 Приплод мъжки Благороден елен 23.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719012 Приплод женски Благороден елен 21.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159651 Приплод мъжки Дива свиня 21.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 802223 Шилар Елен лопатар 21.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 718653 Шилар Благороден елен 20.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721549 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 20.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721531 Приплод мъжки Благороден елен 20.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721522 Приплод женски Благороден елен 20.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721512 Приплод женски Благороден елен 20.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159691 Приплод мъжки Дива свиня 18.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720092 Приплод женски Благороден елен 17.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720082 Приплод женски Благороден елен 13.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720072 Приплод женски Благороден елен 13.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720101 Приплод мъжки Благороден елен 13.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 718972 Приплод женски Благороден елен 13.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720062 Приплод женски Благороден елен 13.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 802192 Приплод женски Елен лопатар 13.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 718965 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 13.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720052 Приплод женски Благороден елен 12.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720042 Приплод женски Благороден елен 12.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720032 Приплод женски Благороден елен 12.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 802185 Млад рогач – 2-5 год. Елен лопатар 11.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720025 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 11.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159644 Едногодишно женско Дива свиня 11.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 802175 Млад рогач – 2-5 год. Елен лопатар 07.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720011 Приплод мъжки Благороден елен 07.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160122 Приплод женски Дива свиня 06.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720001 Приплод мъжки Благороден елен 06.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719992 Приплод женски Благороден елен 05.01.2022