Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720251 Приплод мъжки Благороден елен 24.09.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720245 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 24.09.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720233 Шилар Благороден елен 23.09.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720222 Приплод женски Благороден елен 23.09.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720219 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 23.09.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720165 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 22.09.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720153 Шилар Благороден елен 22.09.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720149 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 20.09.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720113 Шилар Благороден елен 20.09.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720129 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 20.09.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 720139 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 20.09.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721577 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 19.09.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721583 Шилар Благороден елен 11.09.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721591 Приплод мъжки Благороден елен 06.09.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719102 Приплод женски Благороден елен 05.09.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611275 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 27.08.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611265 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 26.08.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611317 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 06.08.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611257 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 05.08.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611247 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 31.07.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611239 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 26.07.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611227 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 19.07.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611215 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 08.07.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 610605 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 08.07.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611197 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 12.06.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160187 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 11.06.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611185 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 11.06.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611179 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 10.06.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611145 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 10.06.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611157 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 10.06.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160175 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 01.06.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611205 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 29.05.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 611165 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 28.05.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 610865 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 19.05.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160163 Едногодишно мъжко Дива свиня 15.03.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 143803 Едногодишно мъжко Дива свиня 13.03.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159333 Едногодишно мъжко Дива свиня 09.02.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 802249 Зрял рогач – над 8 год. Елен лопатар 31.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721565 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 31.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721552 Приплод женски Благороден елен 29.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 718702 Приплод женски Благороден елен 28.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 718692 Приплод женски Благороден елен 28.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 719032 Приплод женски Благороден елен 28.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159672 Приплод женски Дива свиня 27.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 718662 Приплод женски Благороден елен 27.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 718672 Приплод женски Благороден елен 26.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 718681 Приплод мъжки Благороден елен 26.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159661 Приплод мъжки Дива свиня 26.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 802232 Приплод женски Елен лопатар 26.01.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160151 Приплод мъжки Дива свиня 25.01.2022