Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609093 Годинак Сърна 31.07.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609105 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 30.07.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609077 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 29.07.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609067 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 28.07.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609487 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 28.07.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609477 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 28.07.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609455 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 28.07.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609465 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 28.07.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609505 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 27.07.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609495 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 27.07.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609049 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 26.07.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609359 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 25.07.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609347 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 24.07.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609339 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 24.07.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609035 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 22.06.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609059 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 20.06.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159284 Едногодишно женско Дива свиня 07.06.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609325 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 05.06.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159866 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 17.02.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159851 Приплод мъжки Дива свиня 03.02.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159841 Приплод мъжки Дива свиня 02.02.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714421 Приплод мъжки Благороден елен 31.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714412 Приплод женски Благороден елен 31.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714401 Приплод мъжки Благороден елен 30.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714392 Приплод женски Благороден елен 30.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714382 Приплод женски Благороден елен 30.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159312 Приплод женски Дива свиня 30.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159322 Приплод женски Дива свиня 30.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714372 Приплод женски Благороден елен 30.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714362 Приплод женски Благороден елен 30.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714351 Приплод мъжки Благороден елен 30.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714342 Приплод женски Благороден елен 30.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714332 Приплод женски Благороден елен 30.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714322 Приплод женски Благороден елен 30.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714312 Приплод женски Благороден елен 29.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714302 Приплод женски Благороден елен 29.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714292 Приплод женски Благороден елен 29.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711291 Приплод мъжки Благороден елен 29.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714281 Приплод мъжки Благороден елен 29.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714275 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 28.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714262 Приплод женски Благороден елен 28.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714251 Приплод мъжки Благороден елен 24.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801799 Зрял рогач – над 8 год. Елен лопатар 24.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714249 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 24.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801782 Приплод женски Елен лопатар 22.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714232 Приплод женски Благороден елен 21.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711282 Приплод женски Благороден елен 20.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801775 Млад рогач – 2-5 год. Елен лопатар 19.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711272 Приплод женски Благороден елен 18.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159271 Приплод мъжки Дива свиня 18.01.2021