Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711968 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 29.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711958 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 29.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801567 Средновъзрастен рогач – 6-8 год. Елен лопатар 29.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711948 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 29.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711938 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 29.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711128 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 28.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801554 Кошута – нераждала Елен лопатар 28.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711112 Приплод женски Благороден елен 28.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711924 Кошута – нераждала Благороден елен 27.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711798 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 27.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712006 Млада кошута Благороден елен 27.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711896 Млада кошута Благороден елен 26.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801138 Зряла кошута – над 5 год. Елен лопатар 26.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711908 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 26.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711912 Приплод женски Благороден елен 26.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711882 Приплод женски Благороден елен 26.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711878 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 26.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711868 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 26.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609208 Зряла женска – над 4 год. Сърна 25.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609246 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 25.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609444 Едногодишна сърна Сърна 25.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609434 Едногодишна сърна Сърна 25.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609414 Едногодишна сърна Сърна 25.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609424 Едногодишна сърна Сърна 25.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609318 Зряла женска – над 4 год. Сърна 25.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609268 Зряла женска – над 4 год. Сърна 25.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609258 Зряла женска – над 4 год. Сърна 25.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709642 Приплод женски Благороден елен 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709634 Кошута – нераждала Благороден елен 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609233 Годинак Сърна 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609214 Едногодишна сърна Сърна 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609224 Едногодишна сърна Сърна 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801125 Млад рогач – 2-5 год. Елен лопатар 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711854 Кошута – нераждала Благороден елен 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711848 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801114 Кошута – нераждала Елен лопатар 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609274 Едногодишна сърна Сърна 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609286 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709622 Приплод женски Благороден елен 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609296 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609306 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709618 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609406 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609398 Зряла женска – над 4 год. Сърна 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609388 Зряла женска – над 4 год. Сърна 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609376 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609366 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709806 Млада кошута Благороден елен 23.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609174 Едногодишна сърна Сърна 23.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609184 Едногодишна сърна Сърна 23.10.2020