Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715358 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 24.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715341 Приплод мъжки Благороден елен 24.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715308 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 24.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715298 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 24.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715282 Приплод женски Благороден елен 24.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160012 Приплод женски Дива свиня 24.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715362 Приплод женски Благороден елен 24.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715278 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 24.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715335 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 24.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715321 Приплод мъжки Благороден елен 24.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715318 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 24.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715206 Млада кошута Благороден елен 24.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715263 Шилар Благороден елен 23.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715258 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 23.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715242 Приплод женски Благороден елен 23.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715238 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 23.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715226 Млада кошута Благороден елен 23.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715212 Приплод женски Благороден елен 23.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715198 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 23.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715188 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 23.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715176 Млада кошута Благороден елен 23.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 610708 Зряла женска – над 4 год. Сърна 22.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 610696 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 22.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 610686 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 22.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 610673 Годинак Сърна 20.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 610668 Зряла женска – над 4 год. Сърна 20.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 610652 Приплод женски Сърна 20.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 610646 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 20.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715166 Млада кошута Благороден елен 19.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 610636 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 19.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 610626 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 19.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 610616 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 19.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715158 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 18.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715141 Приплод мъжки Благороден елен 18.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801866 Млада кошута Елен лопатар 18.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801855 Млад рогач – 2-5 год. Елен лопатар 17.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159892 Приплод женски Дива свиня 17.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801841 Приплод мъжки Елен лопатар 16.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715133 Шилар Благороден елен 15.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715126 Млада кошута Благороден елен 15.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715116 Млада кошута Благороден елен 15.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715098 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 15.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715088 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 15.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159884 Едногодишно женско Дива свиня 14.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 610826 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 14.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 610814 Едногодишна сърна Сърна 14.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715078 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 13.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715108 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 13.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715068 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 13.10.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 715056 Млада кошута Благороден елен 13.10.2021