Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 725702 Приплод женски Благороден елен 02.12.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 725691 Приплод мъжки Благороден елен 02.12.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 725685 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 02.12.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 725678 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 01.12.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 803266 Млада кошута Елен лопатар 01.12.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160591 Приплод мъжки Дива свиня 24.11.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 725662 Приплод женски Благороден елен 24.11.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 728018 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 24.11.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 725651 Приплод мъжки Благороден елен 24.11.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 725648 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 24.11.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724991 Приплод мъжки Благороден елен 23.11.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724905 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 23.11.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724896 Млада кошута Благороден елен 23.11.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 803252 Приплод женски Елен лопатар 22.11.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160581 Приплод мъжки Дива свиня 22.11.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 725635 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 22.11.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724985 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 22.11.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724974 Кошута – нераждала Благороден елен 18.11.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724968 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 18.11.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 725627 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 16.11.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 725612 Приплод женски Благороден елен 16.11.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724951 Приплод мъжки Благороден елен 16.11.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 725605 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 16.11.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 803243 Шилар Елен лопатар 16.11.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 725596 Млада кошута Благороден елен 15.11.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 725588 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 15.11.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 725571 Приплод мъжки Благороден елен 15.11.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 725566 Млада кошута Благороден елен 15.11.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 725002 Приплод женски Благороден елен 15.11.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 725552 Приплод женски Благороден елен 14.11.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724948 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 14.11.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724933 Шилар Благороден елен 13.11.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 803232 Приплод женски Елен лопатар 13.11.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724926 Млада кошута Благороден елен 13.11.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724915 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 12.11.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 725542 Приплод женски Благороден елен 12.11.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 725535 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 11.11.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 725521 Приплод мъжки Благороден елен 09.11.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 725512 Приплод женски Благороден елен 09.11.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 725508 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 09.11.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 725492 Приплод женски Благороден елен 09.11.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724888 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 09.11.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724876 Млада кошута Благороден елен 09.11.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724863 Шилар Благороден елен 08.11.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 725488 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 08.11.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 725478 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 07.11.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724858 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 07.11.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 725462 Приплод женски Благороден елен 06.11.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724844 Кошута – нераждала Благороден елен 06.11.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724836 Млада кошута Благороден елен 06.11.2023