Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159866 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 17.02.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159851 Приплод мъжки Дива свиня 03.02.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159841 Приплод мъжки Дива свиня 02.02.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714421 Приплод мъжки Благороден елен 31.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714412 Приплод женски Благороден елен 31.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714401 Приплод мъжки Благороден елен 30.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714392 Приплод женски Благороден елен 30.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714382 Приплод женски Благороден елен 30.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159312 Приплод женски Дива свиня 30.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159322 Приплод женски Дива свиня 30.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714372 Приплод женски Благороден елен 30.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714362 Приплод женски Благороден елен 30.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714351 Приплод мъжки Благороден елен 30.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714342 Приплод женски Благороден елен 30.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714332 Приплод женски Благороден елен 30.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714322 Приплод женски Благороден елен 30.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714312 Приплод женски Благороден елен 29.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714302 Приплод женски Благороден елен 29.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714292 Приплод женски Благороден елен 29.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711291 Приплод мъжки Благороден елен 29.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714281 Приплод мъжки Благороден елен 29.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714275 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 28.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714262 Приплод женски Благороден елен 28.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714251 Приплод мъжки Благороден елен 24.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801799 Зрял рогач – над 8 год. Елен лопатар 24.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714249 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 24.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801782 Приплод женски Елен лопатар 22.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714232 Приплод женски Благороден елен 21.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711282 Приплод женски Благороден елен 20.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801775 Млад рогач – 2-5 год. Елен лопатар 19.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711272 Приплод женски Благороден елен 18.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159271 Приплод мъжки Дива свиня 18.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714222 Приплод женски Благороден елен 17.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714212 Приплод женски Благороден елен 17.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714192 Приплод женски Благороден елен 16.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714182 Приплод женски Благороден елен 16.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714172 Приплод женски Благороден елен 16.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714202 Приплод женски Благороден елен 16.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801762 Приплод женски Елен лопатар 16.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714161 Приплод мъжки Благороден елен 16.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714102 Приплод женски Благороден елен 16.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714092 Приплод женски Благороден елен 16.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714082 Приплод женски Благороден елен 16.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159261 Приплод мъжки Дива свиня 15.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714072 Приплод женски Благороден елен 15.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714152 Приплод женски Благороден елен 15.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714142 Приплод женски Благороден елен 15.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711262 Приплод женски Благороден елен 15.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711255 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 14.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711202 Приплод женски Благороден елен 14.01.2021