Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711148 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 11.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711132 Приплод женски Благороден елен 10.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801682 Приплод женски Елен лопатар 10.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712691 Приплод мъжки Благороден елен 10.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712738 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 10.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712688 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 09.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712676 Млада кошута Благороден елен 09.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801696 Млада кошута Елен лопатар 09.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712662 Приплод женски Благороден елен 09.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712781 Приплод мъжки Благороден елен 08.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712656 Млада кошута Благороден елен 08.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712642 Приплод женски Благороден елен 08.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712633 Шилар Благороден елен 08.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709722 Приплод женски Благороден елен 07.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709746 Млада кошута Благороден елен 07.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709734 Кошута – нераждала Благороден елен 07.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712714 Кошута – нераждала Благороден елен 06.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712728 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 06.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712802 Приплод женски Благороден елен 05.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712624 Кошута – нераждала Благороден елен 04.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712618 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 04.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709712 Приплод женски Благороден елен 04.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711106 Млада кошута Благороден елен 03.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711092 Приплод женски Благороден елен 02.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712608 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 02.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712598 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 02.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712588 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 02.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801676 Млада кошута Елен лопатар 02.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712572 Приплод женски Благороден елен 02.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712566 Млада кошута Благороден елен 02.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712558 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 02.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712541 Приплод мъжки Благороден елен 02.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712538 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 01.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712528 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 01.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712516 Млада кошута Благороден елен 01.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712448 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 01.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712428 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 01.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712431 Приплод мъжки Благороден елен 01.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712458 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 01.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712508 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 30.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712494 Кошута – нераждала Благороден елен 30.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712468 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 30.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712476 Млада кошута Благороден елен 30.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712488 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 30.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159826 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 28.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159831 Приплод мъжки Дива свиня 28.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159816 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 28.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160002 Приплод женски Дива свиня 28.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159998 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 28.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159988 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 27.11.2020