Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724412 Приплод женски Благороден елен 20.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723054 Кошута – нераждала Благороден елен 20.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 802536 Млада кошута Елен лопатар 20.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723048 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 20.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723031 Приплод мъжки Благороден елен 19.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723028 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 19.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723018 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 19.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 722998 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 19.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 722988 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 19.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 722972 Приплод женски Благороден елен 19.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723001 Приплод мъжки Благороден елен 19.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 722963 Шилар Благороден елен 19.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159382 Приплод женски Дива свиня 18.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 722952 Приплод женски Благороден елен 18.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724384 Кошута – нераждала Благороден елен 18.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 722942 Приплод женски Благороден елен 17.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 722938 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 17.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 722922 Приплод женски Благороден елен 16.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 722918 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 16.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 722902 Приплод женски Благороден елен 16.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 802526 Млада кошута Елен лопатар 16.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160372 Приплод женски Дива свиня 15.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 722892 Приплод женски Благороден елен 15.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724206 Млада кошута Благороден елен 14.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724374 Кошута – нераждала Благороден елен 14.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724366 Млада кошута Благороден елен 14.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 722888 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 14.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 722878 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 14.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724356 Млада кошута Благороден елен 13.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 802518 Зряла кошута – над 5 год. Елен лопатар 13.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 802505 Млад рогач – 2-5 год. Елен лопатар 13.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 722861 Приплод мъжки Благороден елен 13.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 802492 Приплод женски Елен лопатар 13.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724306 Млада кошута Благороден елен 12.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724296 Млада кошута Благороден елен 11.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 722858 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 11.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 722848 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 10.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 722838 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 10.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 722828 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 10.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 722802 Приплод женски Благороден елен 10.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721645 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 09.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 722811 Приплод мъжки Благороден елен 08.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 802488 Зряла кошута – над 5 год. Елен лопатар 08.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 802478 Зряла кошута – над 5 год. Елен лопатар 08.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721634 Кошута – нераждала Благороден елен 07.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721624 Кошута – нераждала Благороден елен 06.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721613 Шилар Благороден елен 06.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721509 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 06.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 721492 Приплод женски Благороден елен 06.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724282 Приплод женски Благороден елен 05.12.2022