Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609258 Зряла женска – над 4 год. Сърна 25.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709642 Приплод женски Благороден елен 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709634 Кошута – нераждала Благороден елен 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609233 Годинак Сърна 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609214 Едногодишна сърна Сърна 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609224 Едногодишна сърна Сърна 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801125 Млад рогач – 2-5 год. Елен лопатар 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711854 Кошута – нераждала Благороден елен 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711848 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801114 Кошута – нераждала Елен лопатар 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609274 Едногодишна сърна Сърна 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609286 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709622 Приплод женски Благороден елен 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609296 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609306 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709618 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609406 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609398 Зряла женска – над 4 год. Сърна 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609388 Зряла женска – над 4 год. Сърна 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609376 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609366 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 24.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709806 Млада кошута Благороден елен 23.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609174 Едногодишна сърна Сърна 23.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609184 Едногодишна сърна Сърна 23.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609196 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 23.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709782 Приплод женски Благороден елен 23.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709668 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 23.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709791 Приплод мъжки Благороден елен 23.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711818 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 22.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709846 Млада кошута Благороден елен 21.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711832 Приплод женски Благороден елен 21.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711824 Кошута – нераждала Благороден елен 21.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712798 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 21.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711788 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 21.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711772 Приплод женски Благороден елен 20.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711765 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 20.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 800842 Приплод женски Елен лопатар 20.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801232 Приплод женски Елен лопатар 20.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609166 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 20.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711756 Млада кошута Благороден елен 19.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711736 Млада кошута Благороден елен 19.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711802 Приплод женски Благороден елен 19.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709832 Приплод женски Благороден елен 19.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609154 Едногодишна сърна Сърна 19.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 609144 Едногодишна сърна Сърна 19.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711745 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 19.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709828 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 19.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 800924 Кошута – нераждала Елен лопатар 19.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801247 Средновъзрастен рогач – 6-8 год. Елен лопатар 17.10.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711728 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 17.10.2020