Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 126604 Едногодишно женско Дива свиня 04.11.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 705652 Приплод женски Благороден елен 02.11.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 605604 Едногодишна сърна Сърна 29.10.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 605594 Едногодишна сърна Сърна 29.10.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 605622 Приплод женски Сърна 29.10.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 705646 Млада кошута Благороден елен 29.10.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 124772 Приплод женски Дива свиня 29.10.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 605586 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 27.10.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 605578 Зряла женска – над 4 год. Сърна 27.10.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 605568 Зряла женска – над 4 год. Сърна 27.10.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 605554 Едногодишна сърна Сърна 27.10.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 605548 Зряла женска – над 4 год. Сърна 27.10.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 605532 Приплод женски Сърна 27.10.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 605528 Зряла женска – над 4 год. Сърна 27.10.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 605511 Приплод мъжки Сърна 27.10.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 604846 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 26.10.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 600302 Приплод женски Сърна 26.10.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 605634 Едногодишна сърна Сърна 26.10.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 600282 Приплод женски Сърна 26.10.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 605612 Приплод женски Сърна 26.10.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 605643 Годинак Сърна 26.10.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 604792 Приплод женски Сърна 26.10.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 604773 Годинак Сърна 26.10.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 604804 Едногодишна сърна Сърна 26.10.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 605653 Годинак Сърна 26.10.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 604853 Годинак Сърна 26.10.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 604784 Едногодишна сърна Сърна 26.10.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 126771 Приплод мъжки Дива свиня 25.10.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 705636 Млада кошута Благороден елен 25.10.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 126762 Приплод женски Дива свиня 24.10.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 126751 Приплод мъжки Дива свиня 24.10.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 800183 Шилар Елен лопатар 24.10.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 705622 Приплод женски Благороден елен 17.10.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 604834 Едногодишна сърна Сърна 16.10.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 604824 Едногодишна сърна Сърна 16.10.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 604816 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 16.10.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 700434 Кошута – нераждала Благороден елен 16.10.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 705612 Приплод женски Благороден елен 16.10.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 704502 Приплод женски Благороден елен 15.10.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 704492 Приплод женски Благороден елен 15.10.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 704487 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 15.10.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 700456 Млада кошута Благороден елен 14.10.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 700448 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 14.10.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 700422 Приплод женски Благороден елен 11.10.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 700412 Приплод женски Благороден елен 11.10.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 700281 Приплод мъжки Благороден елен 11.10.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 700278 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 11.10.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 600274 Едногодишна сърна Сърна 09.10.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 704672 Приплод женски Благороден елен 09.10.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 704663 Шилар Благороден елен 09.10.2018