Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 128172 Приплод женски Дива свиня 29.11.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 128181 Приплод мъжки Дива свиня 29.11.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 128026 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 29.11.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 128018 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 29.11.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 128142 Приплод женски Дива свиня 29.11.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 128121 Приплод мъжки Дива свиня 29.11.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 128162 Приплод женски Дива свиня 29.11.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 128156 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 29.11.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 128116 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 29.11.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 128138 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 29.11.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 705498 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 29.11.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 705488 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 29.11.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 128004 Едногодишно женско Дива свиня 29.11.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 127492 Приплод женски Дива свиня 28.11.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 127626 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 28.11.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 127751 Приплод мъжки Дива свиня 28.11.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 127772 Приплод женски Дива свиня 28.11.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 127612 Приплод женски Дива свиня 28.11.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 127452 Приплод женски Дива свиня 28.11.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 127462 Приплод женски Дива свиня 28.11.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 127782 Приплод женски Дива свиня 28.11.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 127741 Приплод мъжки Дива свиня 28.11.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 127792 Приплод женски Дива свиня 28.11.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 127731 Приплод мъжки Дива свиня 28.11.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 127476 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 28.11.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 127808 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 28.11.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 127486 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 28.11.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 127766 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 28.11.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 127506 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 28.11.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 127947 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 28.11.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 127935 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 28.11.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 127442 Приплод женски Дива свиня 28.11.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 127712 Приплод женски Дива свиня 28.11.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 127548 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 27.11.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 127528 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 27.11.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 127572 Приплод женски Дива свиня 27.11.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 127532 Приплод женски Дива свиня 27.11.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 127561 Приплод мъжки Дива свиня 27.11.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 127726 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 27.11.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 127558 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 27.11.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 127596 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 27.11.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 127512 Приплод женски Дива свиня 27.11.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 127608 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 27.11.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 127915 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 27.11.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 127588 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 27.11.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 127927 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 27.11.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 127892 Приплод женски Дива свиня 27.11.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 126991 Приплод мъжки Дива свиня 27.11.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 127882 Приплод женски Дива свиня 27.11.2018
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 127008 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 27.11.2018