Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159978 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 27.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159966 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 26.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159959 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 26.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159945 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 26.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159935 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 26.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159928 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 26.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 159916 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 26.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711082 Приплод женски Благороден елен 24.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801665 Млад рогач – 2-5 год. Елен лопатар 24.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712411 Приплод мъжки Благороден елен 22.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801653 Шилар Елен лопатар 22.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801648 Зряла кошута – над 5 год. Елен лопатар 22.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712409 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 21.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801638 Зряла кошута – над 5 год. Елен лопатар 21.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712398 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 21.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712382 Приплод женски Благороден елен 19.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711074 Кошута – нераждала Благороден елен 19.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711068 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 18.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711054 Кошута – нераждала Благороден елен 18.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712366 Млада кошута Благороден елен 17.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712378 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 17.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712358 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 17.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711042 Приплод женски Благороден елен 17.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712348 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 16.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712338 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 16.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712322 Приплод женски Благороден елен 16.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801621 Приплод мъжки Елен лопатар 15.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712318 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 15.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712308 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 15.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712292 Приплод женски Благороден елен 15.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712288 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 15.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712276 Млада кошута Благороден елен 15.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712262 Приплод женски Благороден елен 15.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801616 Млада кошута Елен лопатар 15.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801606 Млада кошута Елен лопатар 15.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801597 Средновъзрастен рогач – 6-8 год. Елен лопатар 14.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712258 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 14.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712248 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 14.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712234 Кошута – нераждала Благороден елен 14.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712226 Млада кошута Благороден елен 14.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712216 Млада кошута Благороден елен 13.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801583 Шилар Елен лопатар 13.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712208 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 13.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712198 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 13.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712182 Приплод женски Благороден елен 11.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712178 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 11.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712168 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 11.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712158 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 10.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712148 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 10.11.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801576 Млада кошута Елен лопатар 10.11.2020