Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160422 Приплод женски Дива свиня 16.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160412 Приплод женски Дива свиня 16.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160391 Приплод мъжки Дива свиня 16.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723331 Приплод мъжки Благороден елен 16.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723322 Приплод женски Благороден елен 16.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723311 Приплод мъжки Благороден елен 13.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723301 Приплод мъжки Благороден елен 13.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723292 Приплод женски Благороден елен 13.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 803095 Млад рогач – 2-5 год. Елен лопатар 13.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160381 Приплод мъжки Дива свиня 12.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723285 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 12.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723273 Шилар Благороден елен 12.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723267 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 12.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723252 Приплод женски Благороден елен 11.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723242 Приплод женски Благороден елен 11.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723232 Приплод женски Благороден елен 10.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724451 Приплод мъжки Благороден елен 10.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723222 Приплод женски Благороден елен 10.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723211 Приплод мъжки Благороден елен 09.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723201 Приплод мъжки Благороден елен 08.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724442 Приплод женски Благороден елен 07.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723192 Приплод женски Благороден елен 05.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 803082 Приплод женски Елен лопатар 05.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 803072 Приплод женски Елен лопатар 04.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723182 Приплод женски Благороден елен 04.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 803065 Млад рогач – 2-5 год. Елен лопатар 03.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723175 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 03.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723165 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 03.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723151 Приплод мъжки Благороден елен 03.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723142 Приплод женски Благороден елен 03.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 802542 Приплод женски Елен лопатар 03.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723132 Приплод женски Благороден елен 02.01.2023
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723122 Приплод женски Благороден елен 31.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723112 Приплод женски Благороден елен 29.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723101 Приплод мъжки Благороден елен 27.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723096 Млада кошута Благороден елен 26.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723082 Приплод женски Благороден елен 26.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723072 Приплод женски Благороден елен 26.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 723062 Приплод женски Благороден елен 25.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724438 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 24.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160288 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 22.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160271 Приплод мъжки Дива свиня 22.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160266 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 22.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160258 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 22.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160246 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 21.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 161507 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 21.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160236 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 21.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160212 Приплод женски Дива свиня 21.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 160228 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 21.12.2022
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 724424 Кошута – нераждала Благороден елен 20.12.2022