Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711242 Приплод женски Благороден елен 14.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714061 Приплод мъжки Благороден елен 14.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711221 Приплод мъжки Благороден елен 13.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711232 Приплод женски Благороден елен 13.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714132 Приплод женски Благороден елен 13.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714121 Приплод мъжки Благороден елен 13.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714112 Приплод женски Благороден елен 13.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801752 Приплод женски Елен лопатар 13.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714052 Приплод женски Благороден елен 13.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714041 Приплод мъжки Благороден елен 08.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712982 Приплод женски Благороден елен 08.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 714032 Приплод женски Благороден елен 07.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712991 Приплод мъжки Благороден елен 07.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712972 Приплод женски Благороден елен 05.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712962 Приплод женски Благороден елен 01.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712951 Приплод мъжки Благороден елен 01.01.2021
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712948 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 29.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801731 Приплод мъжки Елен лопатар 29.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801746 Млада кошута Елен лопатар 29.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711302 Приплод женски Благороден елен 26.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711213 Шилар Благороден елен 26.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711191 Приплод мъжки Благороден елен 23.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711183 Шилар Благороден елен 22.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711172 Приплод женски Благороден елен 22.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711162 Приплод женски Благороден елен 21.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 711152 Приплод женски Благороден елен 21.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712932 Приплод женски Благороден елен 18.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712926 Млада кошута Благороден елен 17.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712912 Приплод женски Благороден елен 17.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709698 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 17.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709658 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 17.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712862 Приплод женски Благороден елен 16.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712852 Приплод женски Благороден елен 16.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 709684 Кошута – нераждала Благороден елен 16.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712843 Шилар Благороден елен 15.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712832 Приплод женски Благороден елен 14.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801728 Зряла кошута – над 5 год. Елен лопатар 13.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712903 Шилар Благороден елен 13.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712893 Шилар Благороден елен 13.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712888 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 13.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712878 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 13.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712822 Приплод женски Благороден елен 12.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712816 Млада кошута Благороден елен 12.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712761 Приплод мъжки Благороден елен 12.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712758 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 12.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801718 Зряла кошута – над 5 год. Елен лопатар 12.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712743 Шилар Благороден елен 12.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712778 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 12.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 801702 Приплод женски Елен лопатар 12.12.2020
ДЛС Воден - Ири Хисар ДЛС Воден - Ири Хисар 712702 Приплод женски Благороден елен 11.12.2020