Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 729544 Кошута – нераждала Благороден елен 13.11.2023
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 729534 Кошута – нераждала Благороден елен 13.11.2023
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 729521 Приплод мъжки Благороден елен 13.11.2023
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 729511 Приплод мъжки Благороден елен 13.11.2023
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 729504 Кошута – нераждала Благороден елен 08.10.2023
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 729492 Приплод женски Благороден елен 08.10.2023
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 729481 Приплод мъжки Благороден елен 08.10.2023
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 729477 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 06.10.2023
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 729469 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 28.09.2023
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 729459 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 25.09.2023
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710999 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 24.09.2023
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710989 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 23.09.2023
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710979 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 22.09.2023
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710969 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 22.09.2023
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710959 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 16.09.2023
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 608505 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 02.09.2023
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 608495 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 02.09.2023
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710942 Приплод женски Благороден елен 02.09.2023
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710932 Приплод женски Благороден елен 02.09.2023
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710922 Приплод женски Благороден елен 02.09.2023
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710912 Приплод женски Благороден елен 02.09.2023
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710903 Шилар Благороден елен 02.09.2023
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710893 Шилар Благороден елен 02.09.2023
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710889 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 29.09.2022
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710877 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 29.09.2022
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710867 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 29.09.2022
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710857 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 29.09.2022
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710849 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 29.09.2022
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710837 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 29.09.2022
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710829 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 02.10.2021
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710819 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 24.09.2021
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710809 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 24.09.2021
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710799 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 23.09.2021
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710789 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 21.09.2021
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710779 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 21.09.2021
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710767 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 20.09.2021
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710759 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 20.09.2021
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710749 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 19.09.2021
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710737 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 19.09.2021
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710729 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 19.09.2021
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710717 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 17.09.2021
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710709 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 17.09.2021
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 608489 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 29.05.2021
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 608479 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 29.05.2021
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710697 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 23.01.2021
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 165463 Едногодишно мъжко Дива свиня 23.01.2021
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 165453 Едногодишно мъжко Дива свиня 23.01.2021
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710684 Кошута – нераждала Благороден елен 20.12.2020
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710678 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 20.12.2020
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710668 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 20.12.2020