Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710598 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 29.10.2020
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710586 Млада кошута Благороден елен 29.10.2020
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710576 Млада кошута Благороден елен 29.10.2020
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710568 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 29.10.2020
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710555 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 25.10.2020
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710545 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 13.10.2020
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710537 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 20.09.2020
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710527 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 20.09.2020
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710519 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 20.09.2020
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710509 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 17.09.2020
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 608465 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 31.08.2020