Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710829 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 02.10.2021
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710819 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 24.09.2021
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710809 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 24.09.2021
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710799 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 23.09.2021
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710789 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 21.09.2021
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710779 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 21.09.2021
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710767 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 20.09.2021
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710759 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 20.09.2021
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710749 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 19.09.2021
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710737 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 19.09.2021
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710729 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 19.09.2021
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710717 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 17.09.2021
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710709 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 17.09.2021
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 608489 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 29.05.2021
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 608479 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 29.05.2021
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710697 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 23.01.2021
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 165463 Едногодишно мъжко Дива свиня 23.01.2021
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 165453 Едногодишно мъжко Дива свиня 23.01.2021
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710684 Кошута – нераждала Благороден елен 20.12.2020
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710678 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 20.12.2020
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710668 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 20.12.2020
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710658 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 17.12.2020
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710643 Шилар Благороден елен 05.12.2020
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710632 Приплод женски Благороден елен 21.11.2020
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710625 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 21.11.2020
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710612 Приплод женски Благороден елен 21.11.2020
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710601 Приплод мъжки Благороден елен 20.11.2020
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710598 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 29.10.2020
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710586 Млада кошута Благороден елен 29.10.2020
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710576 Млада кошута Благороден елен 29.10.2020
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710568 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 29.10.2020
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710555 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 25.10.2020
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710545 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 13.10.2020
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710537 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 20.09.2020
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710527 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 20.09.2020
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710519 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 20.09.2020
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 710509 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 17.09.2020
ДГС Габрово Балкан Хънтър ЕООД - ДУ Тодорчетата 608465 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 31.08.2020