Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 610175 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 28.09.2022
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 610162 Приплод женски Сърна 26.09.2022
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 716357 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 30.01.2022
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 706318 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 22.11.2021
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 136315 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 18.11.2021
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 610158 Зряла женска – над 4 год. Сърна 28.10.2021
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 610143 Годинак Сърна 28.10.2021
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 610132 Приплод женски Сърна 27.10.2021
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 610128 Зряла женска – над 4 год. Сърна 26.10.2021
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 610113 Годинак Сърна 26.10.2021
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 610101 Приплод мъжки Сърна 25.10.2021
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 610092 Приплод женски Сърна 23.10.2021
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 610088 Зряла женска – над 4 год. Сърна 22.10.2021
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 607051 Приплод мъжки Сърна 21.10.2021
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 607042 Приплод женски Сърна 27.09.2021
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 607032 Приплод женски Сърна 24.09.2021
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 607021 Приплод мъжки Сърна 24.09.2021
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 607011 Приплод мъжки Сърна 13.06.2021
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 607005 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 26.05.2021
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 700951 Приплод мъжки Благороден елен 30.01.2021
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 700949 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 28.01.2021
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 700937 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 24.01.2021
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 706307 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 22.01.2021
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 136305 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 22.01.2021
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 700928 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 28.12.2020
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 700918 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 27.12.2020
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 700908 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 26.12.2020
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 700892 Приплод женски Благороден елен 16.12.2020
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 700881 Приплод мъжки Благороден елен 14.12.2020
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 116389 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 13.12.2020
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 700878 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 13.12.2020
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 700861 Приплод мъжки Благороден елен 12.12.2020
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 606998 Зряла женска – над 4 год. Сърна 25.10.2020
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 606981 Приплод мъжки Сърна 24.10.2020
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 606972 Приплод женски Сърна 24.10.2020
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 606965 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 19.10.2020
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 606952 Приплод женски Сърна 07.10.2020
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 606942 Приплод женски Сърна 06.10.2020
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 606938 Зряла женска – над 4 год. Сърна 04.10.2020
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 606921 Приплод мъжки Сърна 04.10.2020
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 606912 Приплод женски Сърна 30.09.2020
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 606903 Годинак Сърна 26.09.2020
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 606891 Приплод мъжки Сърна 25.09.2020
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 116373 Едногодишно мъжко Дива свиня 18.06.2020
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 700851 Приплод мъжки Благороден елен 21.01.2020
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 700849 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 10.01.2020
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 700833 Шилар Благороден елен 03.01.2020