Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 158933 Едногодишно мъжко Дива свиня 18.05.2024
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 716451 Приплод мъжки Благороден елен 01.02.2024
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 716449 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 30.01.2024
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 716423 Шилар Благороден елен 29.01.2024
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 727141 Приплод мъжки Благороден елен 28.01.2024
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 716432 Приплод женски Благороден елен 27.01.2024
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 716412 Приплод женски Благороден елен 23.01.2024
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 727132 Приплод женски Благороден елен 18.01.2024
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 727122 Приплод женски Благороден елен 15.01.2024
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 716402 Приплод женски Благороден елен 12.01.2024
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 716395 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 22.12.2023
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 727102 Приплод женски Благороден елен 09.12.2023
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 158921 Приплод мъжки Дива свиня 09.11.2023
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 610327 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 30.10.2023
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 610319 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 28.10.2023
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 610389 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 28.10.2023
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 610377 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 26.10.2023
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 610368 Зряла женска – над 4 год. Сърна 25.10.2023
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 610351 Приплод мъжки Сърна 25.10.2023
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 610341 Приплод мъжки Сърна 24.10.2023
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 610331 Приплод мъжки Сърна 24.10.2023
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 610308 Зряла женска – над 4 год. Сърна 18.10.2023
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 610298 Зряла женска – над 4 год. Сърна 17.10.2023
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 610281 Приплод мъжки Сърна 17.10.2023
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 610278 Зряла женска – над 4 год. Сърна 16.10.2023
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 610262 Приплод женски Сърна 15.10.2023
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 136322 Приплод женски Дива свиня 14.10.2023
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 610252 Приплод женски Сърна 14.10.2023
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 610248 Зряла женска – над 4 год. Сърна 12.10.2023
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 610232 Приплод женски Сърна 11.10.2023
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 610221 Приплод мъжки Сърна 10.10.2023
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 610211 Приплод мъжки Сърна 09.10.2023
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 727117 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 29.09.2023
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 610197 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 13.08.2023
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 158913 Едногодишно мъжко Дива свиня 21.05.2023
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 716389 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 28.01.2023
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 706352 Приплод женски Благороден елен 06.01.2023
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 706342 Приплод женски Благороден елен 06.01.2023
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 706331 Приплод мъжки Благороден елен 06.01.2023
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 706321 Приплод мъжки Благороден елен 06.01.2023
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 716377 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 02.01.2023
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 716511 Приплод мъжки Благороден елен 15.12.2022
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 716365 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 02.12.2022
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 141422 Приплод женски Дива свиня 26.11.2022
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 716505 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 26.11.2022
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 158904 Едногодишно женско Дива свиня 12.11.2022
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 141415 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 05.11.2022
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 610187 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 04.10.2022
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 610175 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 28.09.2022
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 610162 Приплод женски Сърна 26.09.2022