Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 130734 Едногодишно женско Дива свиня 16.11.2018
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 130722 Приплод женски Дива свиня 16.11.2018
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 130609 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 11.11.2018
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 130617 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 10.11.2018
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 106133 Едногодишно мъжко Дива свиня 08.11.2018
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 106124 Едногодишно женско Дива свиня 08.11.2018
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 106116 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 07.11.2018
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 106104 Едногодишно женско Дива свиня 07.11.2018
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 106094 Едногодишно женско Дива свиня 03.11.2018
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 106082 Приплод женски Дива свиня 03.11.2018
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 130714 Едногодишно женско Дива свиня 01.11.2018
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 130703 Едногодишно мъжко Дива свиня 27.10.2018
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 130692 Приплод женски Дива свиня 27.10.2018
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 130683 Едногодишно мъжко Дива свиня 21.10.2018
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 130672 Приплод женски Дива свиня 21.10.2018
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 130661 Приплод мъжки Дива свиня 21.10.2018
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 130653 Едногодишно мъжко Дива свиня 20.10.2018
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 130641 Приплод мъжки Дива свиня 20.10.2018
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 130631 Приплод мъжки Дива свиня 20.10.2018
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 130621 Приплод мъжки Дива свиня 20.10.2018
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 106073 Едногодишно мъжко Дива свиня 07.10.2018
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 106062 Приплод женски Дива свиня 06.10.2018
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 106414 Едногодишно женско Дива свиня 06.10.2018
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 106054 Едногодишно женско Дива свиня 06.10.2018
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 106043 Едногодишно мъжко Дива свиня 01.10.2018
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 106373 Едногодишно мъжко Дива свиня 27.09.2018
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 603323 Годинак Сърна 24.09.2018
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 603311 Приплод мъжки Сърна 24.09.2018
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 106365 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 16.09.2018
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 106353 Едногодишно мъжко Дива свиня 16.09.2018
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 106031 Приплод мъжки Дива свиня 17.08.2018
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 106011 Приплод мъжки Дива свиня 10.08.2018
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 603305 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 05.08.2018
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 106021 Приплод мъжки Дива свиня 03.08.2018
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 105826 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 30.07.2018
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 105815 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 24.06.2018
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 105805 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 09.06.2018
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 105797 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 31.05.2018
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 105787 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 26.05.2018
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 105772 Приплод женски Дива свиня 26.05.2018
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 106495 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 07.05.2018
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 106483 Едногодишно мъжко Дива свиня 20.04.2018
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 106473 Едногодишно мъжко Дива свиня 19.04.2018
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 105753 Едногодишно мъжко Дива свиня 12.04.2018
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 105747 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 12.04.2018
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 105737 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 22.03.2018
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 105725 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 27.02.2018
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 700809 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 30.01.2018
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 105715 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 28.01.2018
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 105705 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 28.01.2018