Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 116351 Приплод мъжки Дива свиня 09.06.2019
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 136347 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 09.06.2019
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 603405 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 23.05.2019
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 603347 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 23.05.2019
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 141377 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 18.05.2019
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 603397 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 12.05.2019
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 105993 Едногодишно мъжко Дива свиня 11.05.2019
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 141345 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 07.05.2019
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 141363 Едногодишно мъжко Дива свиня 04.05.2019
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 141353 Едногодишно мъжко Дива свиня 03.05.2019
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 106231 Приплод мъжки Дива свиня 29.04.2019
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 106223 Едногодишно мъжко Дива свиня 27.04.2019
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 106215 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 26.04.2019
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 106203 Едногодишно мъжко Дива свиня 25.04.2019
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 106193 Едногодишно мъжко Дива свиня 24.04.2019
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 105982 Приплод женски Дива свиня 17.04.2019
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 141333 Едногодишно мъжко Дива свиня 14.04.2019
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 105972 Приплод женски Дива свиня 11.04.2019
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 105961 Приплод мъжки Дива свиня 11.04.2019
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 141323 Едногодишно мъжко Дива свиня 09.04.2019
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 105955 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 02.04.2019
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 141311 Приплод мъжки Дива свиня 15.03.2019
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 105945 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 11.03.2019
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 105937 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 11.03.2019
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 105921 Приплод мъжки Дива свиня 11.03.2019
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 105901 Приплод мъжки Дива свиня 11.03.2019
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 106181 Приплод мъжки Дива свиня 28.02.2019
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 106173 Едногодишно мъжко Дива свиня 27.02.2019
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 106163 Едногодишно мъжко Дива свиня 21.02.2019
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 106151 Приплод мъжки Дива свиня 20.02.2019
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 106143 Едногодишно мъжко Дива свиня 17.02.2019
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 141301 Приплод мъжки Дива свиня 10.02.2019
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 700779 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 20.01.2019
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 105896 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 12.01.2019
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 105885 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 12.01.2019
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 105865 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 29.12.2018
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 105877 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 25.12.2018
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 105855 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 20.12.2018
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 106518 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 08.12.2018
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 106506 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 08.12.2018
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 130795 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 08.12.2018
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 130786 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 08.12.2018
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 130775 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 08.12.2018
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 130761 Приплод мъжки Дива свиня 08.12.2018
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 130751 Приплод мъжки Дива свиня 08.12.2018
ДГС Горна Оряховица Уайт Коу Хънтинг - ДУ Бяла крава 130741 Приплод мъжки Дива свиня 08.12.2018
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 700769 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 05.12.2018
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 700759 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 05.12.2018
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 105843 Едногодишно мъжко Дива свиня 05.12.2018
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 105835 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 17.11.2018