Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 606942 Приплод женски Сърна 06.10.2020
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 606938 Зряла женска – над 4 год. Сърна 04.10.2020
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 606921 Приплод мъжки Сърна 04.10.2020
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 606912 Приплод женски Сърна 30.09.2020
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 606903 Годинак Сърна 26.09.2020
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 606891 Приплод мъжки Сърна 25.09.2020
ДГС Горна Оряховица Консорциум Агробизнес АД - ДУ Кортина 116373 Едногодишно мъжко Дива свиня 18.06.2020
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 700851 Приплод мъжки Благороден елен 21.01.2020
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 700849 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 10.01.2020
ДГС Горна Оряховица Мони 99 ЕООД - ДУ Припека 700833 Шилар Благороден елен 03.01.2020