Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142091 Приплод мъжки Дива свиня 28.10.2020
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 701309 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 16.10.2020
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 701297 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 16.10.2020
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142082 Приплод женски Дива свиня 15.10.2020
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 129621 Приплод мъжки Дива свиня 29.09.2020
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 601157 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 29.09.2020
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 701289 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 27.09.2020
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 701273 Шилар Благороден елен 27.09.2020
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 706649 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 26.09.2020
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 706637 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 25.09.2020
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 706629 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 24.09.2020
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 704919 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 21.09.2020
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 701267 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 16.09.2020
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 601275 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 28.07.2020
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 113813 Едногодишно мъжко Дива свиня 03.07.2020
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142393 Едногодишно мъжко Дива свиня 22.06.2020
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142071 Приплод мъжки Дива свиня 14.02.2020
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 706501 Приплод мъжки Благороден елен 27.01.2020
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 705083 Шилар Благороден елен 20.01.2020
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142373 Едногодишно мъжко Дива свиня 20.01.2020
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142503 Едногодишно мъжко Дива свиня 20.01.2020
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142491 Приплод мъжки Дива свиня 20.01.2020
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142482 Приплод женски Дива свиня 26.12.2019
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142471 Приплод мъжки Дива свиня 25.12.2019
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142462 Приплод женски Дива свиня 24.12.2019
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142061 Приплод мъжки Дива свиня 17.12.2019
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 130502 Приплод женски Дива свиня 16.12.2019
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 113011 Приплод мъжки Дива свиня 16.12.2019
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 706612 Приплод женски Благороден елен 09.12.2019
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 141802 Приплод женски Дива свиня 08.12.2019
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 113032 Приплод женски Дива свиня 08.12.2019
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142341 Приплод мъжки Дива свиня 08.12.2019
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142332 Приплод женски Дива свиня 05.12.2019
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142322 Приплод женски Дива свиня 01.12.2019
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142311 Приплод мъжки Дива свиня 27.11.2019
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142762 Приплод женски Дива свиня 23.11.2019
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142752 Приплод женски Дива свиня 23.11.2019
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142742 Приплод женски Дива свиня 23.11.2019
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 113441 Приплод мъжки Дива свиня 23.11.2019
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 113461 Приплод мъжки Дива свиня 23.11.2019
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 113451 Приплод мъжки Дива свиня 23.11.2019
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 113431 Приплод мъжки Дива свиня 23.11.2019
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 113421 Приплод мъжки Дива свиня 23.11.2019
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142731 Приплод мъжки Дива свиня 19.11.2019
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142723 Едногодишно мъжко Дива свиня 17.11.2019
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142713 Едногодишно мъжко Дива свиня 17.11.2019
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 706492 Приплод женски Благороден елен 17.11.2019
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 706481 Приплод мъжки Благороден елен 17.11.2019
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 706472 Приплод женски Благороден елен 17.11.2019
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 706463 Шилар Благороден елен 15.11.2019