Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727686 Млада кошута Благороден елен 01.12.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727674 Кошута – нераждала Благороден елен 01.12.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727662 Приплод женски Благороден елен 01.12.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 130551 Приплод мъжки Дива свиня 25.11.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 130541 Приплод мъжки Дива свиня 25.11.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726381 Приплод мъжки Благороден елен 25.11.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726376 Млада кошута Благороден елен 25.11.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142581 Приплод мъжки Дива свиня 24.11.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142571 Приплод мъжки Дива свиня 24.11.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 731466 Млада кошута Благороден елен 24.11.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 731578 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 21.11.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 731566 Млада кошута Благороден елен 21.11.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 731552 Приплод женски Благороден елен 21.11.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 731804 Кошута – нераждала Благороден елен 18.11.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 129791 Приплод мъжки Дива свиня 18.11.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 731648 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 18.11.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 731632 Приплод женски Благороден елен 17.11.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 731624 Кошута – нераждала Благороден елен 17.11.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 731541 Приплод мъжки Благороден елен 15.11.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 731531 Приплод мъжки Благороден елен 15.11.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 731614 Кошута – нераждала Благороден елен 15.11.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 731524 Кошута – нераждала Благороден елен 15.11.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142201 Приплод мъжки Дива свиня 15.11.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142192 Приплод женски Дива свиня 15.11.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727692 Приплод женски Благороден елен 15.11.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 731458 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 12.11.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 731448 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 12.11.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 731431 Приплод мъжки Благороден елен 12.11.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 731428 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 11.11.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 731418 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 11.11.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 731372 Приплод женски Благороден елен 10.11.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 731382 Приплод женски Благороден елен 10.11.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 731363 Шилар Благороден елен 10.11.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 731408 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 09.11.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 731398 Зряла кошута – над 5 год. Благороден елен 09.11.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 731516 Млада кошута Благороден елен 09.11.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 731354 Кошута – нераждала Благороден елен 03.11.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727551 Приплод мъжки Благороден елен 03.11.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727543 Шилар Благороден елен 01.11.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727607 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 01.11.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727534 Кошута – нераждала Благороден елен 31.10.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727592 Приплод женски Благороден елен 30.10.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727522 Приплод женски Благороден елен 29.10.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727584 Кошута – нераждала Благороден елен 29.10.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727576 Млада кошута Благороден елен 24.10.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142282 Приплод женски Дива свиня 21.10.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142271 Приплод мъжки Дива свиня 21.10.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727562 Приплод женски Благороден елен 21.10.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 141851 Приплод мъжки Дива свиня 20.10.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727501 Приплод мъжки Благороден елен 20.10.2023