Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142174 Едногодишно женско Дива свиня 08.05.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142243 Едногодишно мъжко Дива свиня 10.04.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 130572 Приплод женски Дива свиня 30.03.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 130561 Приплод мъжки Дива свиня 29.03.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142353 Едногодишно мъжко Дива свиня 21.03.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142132 Приплод женски Дива свиня 13.03.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142214 Едногодишно женско Дива свиня 11.03.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142123 Едногодишно мъжко Дива свиня 07.03.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142164 Едногодишно женско Дива свиня 15.02.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142381 Приплод мъжки Дива свиня 13.02.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142152 Приплод женски Дива свиня 13.02.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 129844 Едногодишно женско Дива свиня 30.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 731962 Приплод женски Благороден елен 30.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 732311 Приплод мъжки Благороден елен 30.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 731792 Приплод женски Благороден елен 28.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 731781 Приплод мъжки Благороден елен 28.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 731952 Приплод женски Благороден елен 26.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 129832 Приплод женски Дива свиня 25.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 732101 Приплод мъжки Благороден елен 25.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 731672 Приплод женски Благороден елен 24.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 732162 Приплод женски Благороден елен 24.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 732152 Приплод женски Благороден елен 24.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 732091 Приплод мъжки Благороден елен 24.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 732081 Приплод мъжки Благороден елен 24.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 732072 Приплод женски Благороден елен 23.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 732142 Приплод женски Благороден елен 23.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 129884 Едногодишно женско Дива свиня 22.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 130591 Приплод мъжки Дива свиня 20.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 732062 Приплод женски Благороден елен 20.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 731711 Приплод мъжки Благороден елен 20.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 731942 Приплод женски Благороден елен 20.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 731931 Приплод мъжки Благороден елен 20.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 113782 Приплод женски Дива свиня 19.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142144 Едногодишно женско Дива свиня 17.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 129821 Приплод мъжки Дива свиня 16.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 732052 Приплод женски Благороден елен 16.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 732131 Приплод мъжки Благороден елен 16.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 732122 Приплод женски Благороден елен 16.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142771 Приплод мъжки Дива свиня 15.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 129852 Приплод женски Дива свиня 15.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142364 Едногодишно женско Дива свиня 11.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142002 Приплод женски Дива свиня 11.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142254 Едногодишно женско Дива свиня 11.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 732042 Приплод женски Благороден елен 10.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142602 Приплод женски Дива свиня 10.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 141991 Приплод мъжки Дива свиня 07.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 141982 Приплод женски Дива свиня 07.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 732032 Приплод женски Благороден елен 05.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 141902 Приплод женски Дива свиня 03.01.2024
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 141892 Приплод женски Дива свиня 30.12.2023