Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727442 Приплод женски Благороден елен 31.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727433 Шилар Благороден елен 31.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727423 Шилар Благороден елен 31.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727412 Приплод женски Благороден елен 31.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726752 Приплод женски Благороден елен 30.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726742 Приплод женски Благороден елен 30.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727252 Приплод женски Благороден елен 29.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727372 Приплод женски Благороден елен 29.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727361 Приплод мъжки Благороден елен 29.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727242 Приплод женски Благороден елен 29.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727235 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 29.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142561 Приплод мъжки Дива свиня 28.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727401 Приплод мъжки Благороден елен 28.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726762 Приплод женски Благороден елен 26.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726732 Приплод женски Благороден елен 26.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726901 Приплод мъжки Благороден елен 22.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727222 Приплод женски Благороден елен 21.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726891 Приплод мъжки Благороден елен 21.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727212 Приплод женски Благороден елен 18.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726401 Приплод мъжки Благороден елен 14.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726851 Приплод мъжки Благороден елен 09.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726841 Приплод мъжки Благороден елен 08.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726833 Шилар Благороден елен 08.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726822 Приплод женски Благороден елен 08.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727091 Приплод мъжки Благороден елен 08.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727081 Приплод мъжки Благороден елен 08.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727072 Приплод женски Благороден елен 07.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727061 Приплод мъжки Благороден елен 07.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727001 Приплод мъжки Благороден елен 07.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726991 Приплод мъжки Благороден елен 07.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726692 Приплод женски Благороден елен 06.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726812 Приплод женски Благороден елен 05.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726885 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 30.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726601 Приплод мъжки Благороден елен 29.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 129862 Приплод женски Дива свиня 29.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726672 Приплод женски Благороден елен 29.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726682 Приплод женски Благороден елен 29.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726712 Приплод женски Благороден елен 29.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726662 Приплод женски Благороден елен 29.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726591 Приплод мъжки Благороден елен 28.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 129943 Едногодишно мъжко Дива свиня 28.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 129932 Приплод женски Дива свиня 28.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726652 Приплод женски Благороден елен 25.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726642 Приплод женски Благороден елен 25.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726632 Приплод женски Благороден елен 25.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726622 Приплод женски Благороден елен 25.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726611 Приплод мъжки Благороден елен 25.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 129892 Приплод женски Дива свиня 25.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726772 Приплод женски Благороден елен 25.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726874 Кошута – нераждала Благороден елен 23.12.2022