Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 722109 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 19.09.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 721945 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 04.09.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 722172 Приплод женски Благороден елен 31.01.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 722187 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 31.01.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 722161 Приплод мъжки Благороден елен 30.01.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 722152 Приплод женски Благороден елен 30.01.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 722142 Приплод женски Благороден елен 28.01.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 722112 Приплод женски Благороден елен 25.01.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142261 Приплод мъжки Дива свиня 24.01.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 722081 Приплод мъжки Благороден елен 22.01.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 722073 Шилар Благороден елен 21.01.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 721932 Приплод женски Благороден елен 21.01.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 722062 Приплод женски Благороден елен 21.01.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 721982 Приплод женски Благороден елен 14.01.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 721922 Приплод женски Благороден елен 08.01.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 113792 Приплод женски Дива свиня 06.01.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 113872 Приплод женски Дива свиня 31.12.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 113885 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 31.12.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 722052 Приплод женски Благороден елен 29.12.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 722042 Приплод женски Благороден елен 29.12.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 721974 Кошута – нераждала Благороден елен 29.12.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 721964 Кошута – нераждала Благороден елен 29.12.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 721911 Приплод мъжки Благороден елен 28.12.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 722032 Приплод женски Благороден елен 26.12.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142412 Приплод женски Дива свиня 23.12.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142402 Приплод женски Дива свиня 23.12.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 721902 Приплод женски Благороден елен 23.12.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 721892 Приплод женски Благороден елен 23.12.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 113802 Приплод женски Дива свиня 22.12.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 721854 Кошута – нераждала Благороден елен 22.12.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 721842 Приплод женски Благороден елен 22.12.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 721882 Приплод женски Благороден елен 22.12.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 721832 Приплод женски Благороден елен 21.12.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 721872 Приплод женски Благороден елен 21.12.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 722022 Приплод женски Благороден елен 19.12.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 113861 Приплод мъжки Дива свиня 18.12.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 722014 Кошута – нераждала Благороден елен 18.12.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 721864 Кошута – нераждала Благороден елен 18.12.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 716254 Кошута – нераждала Благороден елен 18.12.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 716242 Приплод женски Благороден елен 18.12.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 716232 Приплод женски Благороден елен 17.12.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 716302 Приплод женски Благороден елен 16.12.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 716292 Приплод женски Благороден елен 15.12.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 721822 Приплод женски Благороден елен 14.12.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 721812 Приплод женски Благороден елен 14.12.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 716222 Приплод женски Благороден елен 11.12.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 716211 Приплод мъжки Благороден елен 11.12.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 721802 Приплод женски Благороден елен 11.12.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 713441 Приплод мъжки Благороден елен 11.12.2021
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 713431 Приплод мъжки Благороден елен 11.12.2021