Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727469 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 24.09.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727457 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 21.09.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727319 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 21.09.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727309 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 20.09.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727299 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 20.09.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727287 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 20.09.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727279 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 18.09.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 141949 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 18.09.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727269 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 15.09.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727209 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 15.09.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142111 Приплод мъжки Дива свиня 15.09.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142053 Едногодишно мъжко Дива свиня 13.06.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 141952 Приплод женски Дива свиня 12.06.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 141923 Едногодишно мъжко Дива свиня 11.05.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142293 Едногодишно мъжко Дива свиня 07.05.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142044 Едногодишно женско Дива свиня 05.05.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142033 Едногодишно мъжко Дива свиня 05.05.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142021 Приплод мъжки Дива свиня 22.02.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142013 Едногодишно мъжко Дива свиня 15.02.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727442 Приплод женски Благороден елен 31.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727433 Шилар Благороден елен 31.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727423 Шилар Благороден елен 31.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727412 Приплод женски Благороден елен 31.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726752 Приплод женски Благороден елен 30.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726742 Приплод женски Благороден елен 30.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727252 Приплод женски Благороден елен 29.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727372 Приплод женски Благороден елен 29.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727361 Приплод мъжки Благороден елен 29.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727242 Приплод женски Благороден елен 29.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727235 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 29.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142561 Приплод мъжки Дива свиня 28.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727401 Приплод мъжки Благороден елен 28.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726762 Приплод женски Благороден елен 26.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726732 Приплод женски Благороден елен 26.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726901 Приплод мъжки Благороден елен 22.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727222 Приплод женски Благороден елен 21.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726891 Приплод мъжки Благороден елен 21.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727212 Приплод женски Благороден елен 18.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726401 Приплод мъжки Благороден елен 14.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726851 Приплод мъжки Благороден елен 09.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726841 Приплод мъжки Благороден елен 08.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726833 Шилар Благороден елен 08.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726822 Приплод женски Благороден елен 08.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727091 Приплод мъжки Благороден елен 08.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727081 Приплод мъжки Благороден елен 08.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727072 Приплод женски Благороден елен 07.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727061 Приплод мъжки Благороден елен 07.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727001 Приплод мъжки Благороден елен 07.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726991 Приплод мъжки Благороден елен 07.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726692 Приплод женски Благороден елен 06.01.2023