Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 141841 Приплод мъжки Дива свиня 19.10.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 141831 Приплод мъжки Дива свиня 19.10.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727656 Млада кошута Благороден елен 18.10.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727644 Кошута – нераждала Благороден елен 18.10.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 129611 Приплод мъжки Дива свиня 18.10.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142301 Приплод мъжки Дива свиня 17.10.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727631 Приплод мъжки Благороден елен 17.10.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727492 Приплод женски Благороден елен 12.10.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727517 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 08.10.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727355 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 07.10.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727627 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 02.10.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727349 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 29.09.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727339 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 28.09.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727329 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 28.09.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727489 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 27.09.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727619 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 26.09.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726362 Приплод женски Благороден елен 26.09.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727382 Приплод женски Благороден елен 26.09.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727475 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 26.09.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727392 Приплод женски Благороден елен 25.09.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727469 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 24.09.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727457 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 21.09.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727319 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 21.09.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727309 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 20.09.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727299 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 20.09.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727287 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 20.09.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727279 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 18.09.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 141949 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 18.09.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727269 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 15.09.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727209 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 15.09.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142111 Приплод мъжки Дива свиня 15.09.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142053 Едногодишно мъжко Дива свиня 13.06.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 141952 Приплод женски Дива свиня 12.06.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 141923 Едногодишно мъжко Дива свиня 11.05.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142293 Едногодишно мъжко Дива свиня 07.05.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142044 Едногодишно женско Дива свиня 05.05.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142033 Едногодишно мъжко Дива свиня 05.05.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142021 Приплод мъжки Дива свиня 22.02.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142013 Едногодишно мъжко Дива свиня 15.02.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727442 Приплод женски Благороден елен 31.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727433 Шилар Благороден елен 31.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727423 Шилар Благороден елен 31.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727412 Приплод женски Благороден елен 31.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726752 Приплод женски Благороден елен 30.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726742 Приплод женски Благороден елен 30.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727252 Приплод женски Благороден елен 29.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727372 Приплод женски Благороден елен 29.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727361 Приплод мъжки Благороден елен 29.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727242 Приплод женски Благороден елен 29.01.2023
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727235 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 29.01.2023