Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726772 Приплод женски Благороден елен 25.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726874 Кошута – нераждала Благороден елен 23.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726581 Приплод мъжки Благороден елен 22.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726574 Кошута – нераждала Благороден елен 22.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726952 Приплод женски Благороден елен 22.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726862 Приплод женски Благороден елен 22.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 130482 Приплод женски Дива свиня 22.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726944 Кошута – нераждала Благороден елен 20.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726982 Приплод женски Благороден елен 20.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727054 Кошута – нераждала Благороден елен 20.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727044 Кошута – нераждала Благороден елен 20.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727034 Кошута – нераждала Благороден елен 19.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726544 Кошута – нераждала Благороден елен 18.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726782 Приплод женски Благороден елен 18.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726561 Приплод мъжки Благороден елен 18.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142442 Приплод женски Дива свиня 18.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726702 Приплод женски Благороден елен 17.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726554 Кошута – нераждала Благороден елен 17.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 141911 Приплод мъжки Дива свиня 16.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142431 Приплод мъжки Дива свиня 16.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142422 Приплод женски Дива свиня 16.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142542 Приплод женски Дива свиня 16.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 129922 Приплод женски Дива свиня 16.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 129911 Приплод мъжки Дива свиня 16.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142531 Приплод мъжки Дива свиня 15.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726534 Кошута – нераждала Благороден елен 15.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726934 Кошута – нераждала Благороден елен 14.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 113022 Приплод женски Дива свиня 14.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727022 Приплод женски Благороден елен 14.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 727012 Приплод женски Благороден елен 14.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726921 Приплод мъжки Благороден елен 13.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 129872 Приплод женски Дива свиня 12.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726722 Приплод женски Благороден елен 12.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726524 Кошута – нераждала Благороден елен 12.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726512 Приплод женски Благороден елен 11.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726505 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 10.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142551 Приплод мъжки Дива свиня 10.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726971 Приплод мъжки Благороден елен 08.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 722212 Приплод женски Благороден елен 05.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726961 Приплод мъжки Благороден елен 05.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726492 Приплод женски Благороден елен 04.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142524 Едногодишно женско Дива свиня 03.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 142453 Едногодишно мъжко Дива свиня 03.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726483 Шилар Благороден елен 03.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726912 Приплод женски Благороден елен 03.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726802 Приплод женски Благороден елен 02.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726794 Кошута – нераждала Благороден елен 02.12.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 721954 Кошута – нераждала Благороден елен 30.11.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726166 Млада кошута Благороден елен 29.11.2022
ДЛС Дунав ДЛС Дунав - Русе 726156 Млада кошута Благороден елен 29.11.2022