Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156305 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 22.12.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156294 Едногодишно женско Дива свиня 22.12.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156281 Приплод мъжки Дива свиня 22.12.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156271 Приплод мъжки Дива свиня 22.12.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156269 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 22.12.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156254 Едногодишно женско Дива свиня 22.12.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156242 Приплод женски Дива свиня 22.12.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156232 Приплод женски Дива свиня 22.12.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156221 Приплод мъжки Дива свиня 22.12.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156211 Приплод мъжки Дива свиня 22.12.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156448 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 22.12.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156412 Приплод женски Дива свиня 12.12.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156462 Приплод женски Дива свиня 12.12.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156451 Приплод мъжки Дива свиня 12.12.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156401 Приплод мъжки Дива свиня 12.12.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156391 Приплод мъжки Дива свиня 12.12.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156381 Приплод мъжки Дива свиня 12.12.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156373 Едногодишно мъжко Дива свиня 12.12.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156363 Едногодишно мъжко Дива свиня 12.12.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156358 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 12.12.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156348 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 12.12.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156335 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 12.12.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156325 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 12.12.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156315 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 12.12.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156655 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 03.12.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156645 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 03.12.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156638 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 03.12.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156608 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 03.12.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156593 Едногодишно мъжко Дива свиня 03.12.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156583 Едногодишно мъжко Дива свиня 03.12.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156573 Едногодишно мъжко Дива свиня 03.12.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156562 Приплод женски Дива свиня 03.12.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156552 Приплод женски Дива свиня 03.12.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156542 Приплод женски Дива свиня 03.12.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156532 Приплод женски Дива свиня 03.12.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156521 Приплод мъжки Дива свиня 03.12.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156511 Приплод мъжки Дива свиня 03.12.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156501 Приплод мъжки Дива свиня 03.12.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156491 Приплод мъжки Дива свиня 03.12.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156481 Приплод мъжки Дива свиня 03.12.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156471 Приплод мъжки Дива свиня 03.12.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156742 Приплод женски Дива свиня 24.11.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156732 Приплод женски Дива свиня 24.11.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156722 Приплод женски Дива свиня 24.11.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156712 Приплод женски Дива свиня 24.11.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156703 Едногодишно мъжко Дива свиня 24.11.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156693 Едногодишно мъжко Дива свиня 24.11.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156683 Едногодишно мъжко Дива свиня 24.11.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156628 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 24.11.2019
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156615 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 24.11.2019