Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 729647 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 02.10.2023
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 729639 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 02.10.2023
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 729627 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 02.10.2023
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 729617 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 02.10.2023
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 729607 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 02.10.2023
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 729599 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 02.10.2023
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 729587 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 02.10.2023
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 729575 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 02.10.2023
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 729567 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 02.10.2023
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 729559 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 02.10.2023
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 707369 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 26.09.2022
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 707359 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 26.09.2022
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 707349 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 26.09.2022
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 701359 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 26.09.2022
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 800229 Зрял рогач – над 8 год. Елен лопатар 15.10.2021
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 707339 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 15.10.2021
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 707329 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 15.10.2021
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 707319 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 15.10.2021
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 707307 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 15.10.2021
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 707295 Млад рогач – 2-5 год. Благороден елен 15.10.2021
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 602897 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 15.10.2021
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 602888 Зряла женска – над 4 год. Сърна 15.10.2021
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 602865 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 15.10.2021
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 900187 Средновъзрастен овен – 5-7 год. Муфлон 15.10.2021
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156201 Приплод мъжки Дива свиня 08.02.2021
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156191 Приплод мъжки Дива свиня 08.02.2021
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156181 Приплод мъжки Дива свиня 08.02.2021
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156175 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 08.02.2021
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156165 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 08.02.2021
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156156 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 16.01.2021
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156142 Приплод женски Дива свиня 16.01.2021
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156135 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 16.01.2021
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156121 Приплод мъжки Дива свиня 16.01.2021
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156118 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 16.01.2021
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156077 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 14.12.2020
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156065 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 12.12.2020
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156058 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 12.12.2020
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156048 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 12.12.2020
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156031 Приплод мъжки Дива свиня 12.12.2020
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156026 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 12.12.2020
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156011 Приплод мъжки Дива свиня 12.12.2020
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 156008 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 12.12.2020
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 155992 Приплод женски Дива свиня 12.12.2020
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 155982 Приплод женски Дива свиня 12.12.2020
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 155976 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 12.12.2020
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 155968 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 12.12.2020
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 155792 Приплод женски Дива свиня 06.12.2020
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 155781 Приплод мъжки Дива свиня 06.12.2020
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 155771 Приплод мъжки Дива свиня 06.12.2020
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 155768 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 06.12.2020