Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 105021 Приплод мъжки Дива свиня 15.12.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 105011 Приплод мъжки Дива свиня 15.12.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 105204 Едногодишно женско Дива свиня 28.11.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 105193 Едногодишно мъжко Дива свиня 28.11.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 105182 Приплод женски Дива свиня 28.11.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 105172 Приплод женски Дива свиня 28.11.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 105162 Приплод женски Дива свиня 28.11.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 105151 Приплод мъжки Дива свиня 28.11.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 105141 Приплод мъжки Дива свиня 28.11.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 105131 Приплод мъжки Дива свиня 28.11.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 105121 Приплод мъжки Дива свиня 28.11.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 105111 Приплод мъжки Дива свиня 28.11.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 105309 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 16.11.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 105299 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 16.11.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 105287 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 16.11.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 105272 Приплод женски Дива свиня 11.11.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 105262 Приплод женски Дива свиня 11.11.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 105255 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 11.11.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 105241 Приплод мъжки Дива свиня 11.11.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 105231 Приплод мъжки Дива свиня 11.11.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 105221 Приплод мъжки Дива свиня 11.11.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 105218 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 10.11.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 105005 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 10.11.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 104993 Едногодишно мъжко Дива свиня 10.11.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 104982 Приплод женски Дива свиня 10.11.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 104972 Приплод женски Дива свиня 10.11.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 104962 Приплод женски Дива свиня 10.11.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 104951 Приплод мъжки Дива свиня 10.11.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 104941 Приплод мъжки Дива свиня 10.11.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 104931 Приплод мъжки Дива свиня 10.11.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 104929 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 27.10.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 104918 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 27.10.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 104907 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 27.10.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 104895 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 27.10.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 104883 Едногодишно мъжко Дива свиня 27.10.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 104872 Приплод женски Дива свиня 27.10.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 104862 Приплод женски Дива свиня 27.10.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 104851 Приплод мъжки Дива свиня 27.10.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 104841 Приплод мъжки Дива свиня 27.10.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 701389 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 26.09.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 701379 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 26.09.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 701339 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 18.09.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 104835 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 10.09.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 104823 Едногодишно мъжко Дива свиня 10.09.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 602859 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 17.08.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 104813 Едногодишно мъжко Дива свиня 14.08.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 603125 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 22.06.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 603119 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 22.06.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 105384 Едногодишно женско Дива свиня 22.06.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 105374 Едногодишно женско Дива свиня 22.06.2018