Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 105313 Едногодишно мъжко Дива свиня 14.05.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 104804 Едногодишно женско Дива свиня 28.04.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 104794 Едногодишно женско Дива свиня 28.04.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 104784 Едногодишно женско Дива свиня 28.04.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 104773 Едногодишно мъжко Дива свиня 28.04.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 104751 Приплод мъжки Дива свиня 08.01.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 104742 Приплод женски Дива свиня 08.01.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 104732 Приплод женски Дива свиня 08.01.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 104722 Приплод женски Дива свиня 08.01.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 104711 Приплод мъжки Дива свиня 08.01.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 104701 Приплод мъжки Дива свиня 08.01.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 104691 Приплод мъжки Дива свиня 08.01.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 104681 Приплод мъжки Дива свиня 08.01.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 104671 Приплод мъжки Дива свиня 08.01.2018
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 105484 Едногодишно женско Дива свиня 17.12.2017
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 105477 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 17.12.2017
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 105462 Приплод женски Дива свиня 17.12.2017
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 105453 Едногодишно мъжко Дива свиня 17.12.2017
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 105443 Едногодишно мъжко Дива свиня 17.12.2017
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 105432 Приплод женски Дива свиня 17.12.2017
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 105421 Приплод мъжки Дива свиня 17.12.2017
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 105411 Приплод мъжки Дива свиня 17.12.2017
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 104664 Едногодишно женско Дива свиня 17.11.2017
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 104654 Едногодишно женско Дива свиня 17.11.2017
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 104643 Едногодишно мъжко Дива свиня 17.11.2017
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 104632 Приплод женски Дива свиня 17.11.2017
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 104624 Едногодишно женско Дива свиня 16.11.2017
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 104613 Едногодишно мъжко Дива свиня 16.11.2017
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 104602 Приплод женски Дива свиня 16.11.2017
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 104591 Приплод мъжки Дива свиня 16.11.2017
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 104588 Зряла женска – над 4 год. Дива свиня 16.11.2017
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 104574 Едногодишно женско Дива свиня 16.11.2017
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 104563 Едногодишно мъжко Дива свиня 16.11.2017
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 104554 Едногодишно женско Дива свиня 16.11.2017
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 104543 Едногодишно мъжко Дива свиня 16.11.2017
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 104531 Приплод мъжки Дива свиня 16.11.2017
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 104521 Приплод мъжки Дива свиня 16.11.2017
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 800219 Зрял рогач – над 8 год. Елен лопатар 11.10.2017
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 800209 Зрял рогач – над 8 год. Елен лопатар 11.10.2017
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 701327 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 03.10.2017
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 701319 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 03.10.2017
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 104481 Приплод мъжки Дива свиня 11.06.2017
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 104491 Приплод мъжки Дива свиня 11.06.2017
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 104501 Приплод мъжки Дива свиня 11.06.2017
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 104511 Приплод мъжки Дива свиня 11.06.2017
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 90469 Зрял овен – над 7 год. Муфлон 13.03.2017
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 32599 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 09.03.2017
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 31577 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 09.03.2017
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 31609 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 09.03.2017
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 31587 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 09.03.2017