Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДГС Елена Гимел АД - ДУ Буковец 155759 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 06.12.2020