Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 729321 Приплод мъжки Благороден елен 26.01.2024
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146234 Едногодишно женско Дива свиня 27.12.2023
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146222 Приплод женски Дива свиня 27.12.2023
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146212 Приплод женски Дива свиня 27.12.2023
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146204 Едногодишно женско Дива свиня 21.12.2023
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146191 Приплод мъжки Дива свиня 21.12.2023
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146181 Приплод мъжки Дива свиня 21.12.2023
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146172 Приплод женски Дива свиня 21.12.2023
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146161 Приплод мъжки Дива свиня 21.12.2023
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146154 Едногодишно женско Дива свиня 21.12.2023
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146142 Приплод женски Дива свиня 05.12.2023
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146132 Приплод женски Дива свиня 04.12.2023
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146121 Приплод мъжки Дива свиня 30.11.2023
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146111 Приплод мъжки Дива свиня 22.11.2023
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 615999 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 14.10.2023
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 615987 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 14.10.2023
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 615977 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 14.10.2023
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 615969 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 10.10.2023
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 614609 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 10.10.2023
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 614599 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 10.10.2023
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 614589 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 10.10.2023
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 614579 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 08.10.2023
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 729317 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 29.09.2023
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 614565 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 19.09.2023
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 729307 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 19.09.2023
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 614559 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 18.09.2023
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 614549 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 18.09.2023
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 614535 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 08.09.2023
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 614529 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 08.07.2023
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146392 Приплод женски Дива свиня 12.01.2023
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146384 Едногодишно женско Дива свиня 18.12.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 706721 Приплод мъжки Благороден елен 17.12.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146374 Едногодишно женско Дива свиня 10.12.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146362 Приплод женски Дива свиня 07.12.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146352 Приплод женски Дива свиня 11.11.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146344 Едногодишно женско Дива свиня 05.11.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146331 Приплод мъжки Дива свиня 04.11.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 614519 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 31.10.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 614507 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 25.10.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 614497 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 18.10.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146325 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 18.10.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 614486 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 18.10.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 706711 Приплод мъжки Благороден елен 15.10.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146311 Приплод мъжки Дива свиня 15.10.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 614479 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 14.10.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 706707 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 14.10.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146753 Едногодишно мъжко Дива свиня 06.10.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146741 Приплод мъжки Дива свиня 05.10.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146732 Приплод женски Дива свиня 05.10.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 614467 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 27.09.2022