Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146724 Едногодишно женско Дива свиня 04.12.2020
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146711 Приплод мъжки Дива свиня 04.12.2020
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 607255 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 24.10.2020
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 607247 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 24.10.2020
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 607237 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 02.10.2020
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 607225 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 02.10.2020
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 607217 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 27.09.2020
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 607209 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 05.06.2020
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 607195 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 29.05.2020
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 607189 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 21.05.2020
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 607177 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 02.05.2020
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 607169 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 27.10.2019
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 607157 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 06.10.2019
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 607149 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 02.10.2019
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 607137 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 28.09.2019
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 607129 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 21.09.2019
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 706659 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 16.09.2019
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 607113 Годинак Сърна 27.07.2019
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 607105 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 27.07.2019
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 607097 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 06.06.2019
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 607087 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 03.06.2019
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 607077 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 03.06.2019
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 607063 Годинак Сърна 03.06.2019
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 601125 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 04.05.2019
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146102 Приплод женски Дива свиня 01.04.2019
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146081 Приплод мъжки Дива свиня 01.04.2019
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146074 Едногодишно женско Дива свиня 05.03.2019
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146064 Едногодишно женско Дива свиня 05.03.2019
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146051 Приплод мъжки Дива свиня 02.03.2019
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146046 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 02.03.2019
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146036 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 27.02.2019
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146022 Приплод женски Дива свиня 16.02.2019
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146014 Едногодишно женско Дива свиня 16.02.2019
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146004 Едногодишно женско Дива свиня 16.02.2019
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 145994 Едногодишно женско Дива свиня 16.02.2019
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 145982 Приплод женски Дива свиня 07.02.2019
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 145971 Приплод мъжки Дива свиня 27.01.2019
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 145967 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 13.01.2019
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 145954 Едногодишно женско Дива свиня 11.01.2019
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 145941 Приплод мъжки Дива свиня 11.01.2019
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 145934 Едногодишно женско Дива свиня 11.01.2019
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 145924 Едногодишно женско Дива свиня 11.01.2019
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 145914 Едногодишно женско Дива свиня 11.01.2019
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126563 Едногодишно мъжко Дива свиня 05.01.2019
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126554 Едногодишно женско Дива свиня 05.01.2019
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126542 Приплод женски Дива свиня 05.01.2019
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 145901 Приплод мъжки Дива свиня 05.01.2019
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 145894 Едногодишно женско Дива свиня 05.01.2019
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 145884 Едногодишно женско Дива свиня 05.01.2019
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 145871 Приплод мъжки Дива свиня 05.01.2019