Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 729317 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 29.09.2023
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 614565 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 19.09.2023
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 729307 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 19.09.2023
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 614559 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 18.09.2023
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 614549 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 18.09.2023
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 614535 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 08.09.2023
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 614529 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 08.07.2023
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146392 Приплод женски Дива свиня 12.01.2023
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146384 Едногодишно женско Дива свиня 18.12.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 706721 Приплод мъжки Благороден елен 17.12.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146374 Едногодишно женско Дива свиня 10.12.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146362 Приплод женски Дива свиня 07.12.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146352 Приплод женски Дива свиня 11.11.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146344 Едногодишно женско Дива свиня 05.11.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146331 Приплод мъжки Дива свиня 04.11.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 614519 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 31.10.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 614507 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 25.10.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 614497 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 18.10.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146325 Млад глиган – 2-4 год. Дива свиня 18.10.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 614486 Млада сърна – 2-3 год. Сърна 18.10.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 706711 Приплод мъжки Благороден елен 15.10.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146311 Приплод мъжки Дива свиня 15.10.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 614479 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 14.10.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 706707 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 14.10.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146753 Едногодишно мъжко Дива свиня 06.10.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146741 Приплод мъжки Дива свиня 05.10.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146732 Приплод женски Дива свиня 05.10.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 614467 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 27.09.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 706699 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 26.09.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 614459 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 25.09.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 614449 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 25.09.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 706687 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 24.09.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 706677 Средновъзрастен рогач – 6-9 год. Благороден елен 22.09.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 614437 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 21.09.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 614429 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 21.09.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 607339 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 20.09.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 607349 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 20.09.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 607359 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 18.09.2022
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126577 Средновъзрастен глиган – 5-7 год. Дива свиня 26.12.2021
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 607327 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 25.09.2021
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 706669 Зрял рогач – над 9 год. Благороден елен 18.09.2021
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 607313 Годинак Сърна 23.08.2021
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 607309 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 18.08.2021
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 607299 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 18.08.2021
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 607289 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 31.07.2021
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 607277 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 28.06.2021
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 607265 Млад сръндак – 2-3 год. Сърна 31.05.2021
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146724 Едногодишно женско Дива свиня 04.12.2020
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 146711 Приплод мъжки Дива свиня 04.12.2020