Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 607189 Зрял сръндак – над 6 год. Сърна 21.05.2020
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 607177 Средновъзрастен сръндак – 4-6 год. Сърна 02.05.2020