Ловни марки

Поделение Ползвател Марка Пол / Възраст Дивеч Дата
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 145841 Приплод мъжки Дива свиня 04.01.2019
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 145831 Приплод мъжки Дива свиня 04.01.2019
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 145821 Приплод мъжки Дива свиня 04.01.2019
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 145813 Едногодишно мъжко Дива свиня 04.01.2019
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 145803 Едногодишно мъжко Дива свиня 04.01.2019
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126536 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 02.01.2019
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126406 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 29.12.2018
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126392 Приплод женски Дива свиня 29.12.2018
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126382 Приплод женски Дива свиня 29.12.2018
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126373 Едногодишно мъжко Дива свиня 26.12.2018
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126369 Зрял глиган – над 7 год. Дива свиня 22.12.2018
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126356 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 22.12.2018
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126344 Едногодишно женско Дива свиня 22.12.2018
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126333 Едногодишно мъжко Дива свиня 20.12.2018
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126321 Приплод мъжки Дива свиня 20.12.2018
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126311 Приплод мъжки Дива свиня 20.12.2018
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126273 Едногодишно мъжко Дива свиня 18.12.2018
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126263 Едногодишно мъжко Дива свиня 18.12.2018
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126502 Приплод женски Дива свиня 16.12.2018
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126491 Приплод мъжки Дива свиня 16.12.2018
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126481 Приплод мъжки Дива свиня 16.12.2018
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126471 Приплод мъжки Дива свиня 16.12.2018
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126464 Едногодишно женско Дива свиня 16.12.2018
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126452 Приплод женски Дива свиня 16.12.2018
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126442 Приплод женски Дива свиня 16.12.2018
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126421 Приплод мъжки Дива свиня 16.12.2018
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126432 Приплод женски Дива свиня 16.12.2018
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126412 Приплод женски Дива свиня 16.12.2018
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126254 Едногодишно женско Дива свиня 15.12.2018
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126244 Едногодишно женско Дива свиня 15.12.2018
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126232 Приплод женски Дива свиня 15.12.2018
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126183 Едногодишно мъжко Дива свиня 11.12.2018
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126194 Едногодишно женско Дива свиня 11.12.2018
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126221 Приплод мъжки Дива свиня 11.12.2018
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126204 Едногодишно женско Дива свиня 11.12.2018
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126213 Едногодишно мъжко Дива свиня 11.12.2018
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126172 Приплод женски Дива свиня 09.12.2018
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126161 Приплод мъжки Дива свиня 09.12.2018
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126152 Приплод женски Дива свиня 08.12.2018
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126144 Едногодишно женско Дива свиня 08.12.2018
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126282 Приплод женски Дива свиня 07.12.2018
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126131 Приплод мъжки Дива свиня 05.12.2018
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126122 Приплод женски Дива свиня 01.12.2018
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126114 Едногодишно женско Дива свиня 28.11.2018
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126101 Приплод мъжки Дива свиня 27.11.2018
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126094 Едногодишно женско Дива свиня 24.11.2018
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126083 Едногодишно мъжко Дива свиня 19.11.2018
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126071 Приплод мъжки Дива свиня 17.11.2018
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126062 Приплод женски Дива свиня 17.11.2018
ДЛС Каракуз ДЛС Каракуз 126056 Млада женска – 2-4 год. Дива свиня 17.11.2018