Деца от ЦНСТ „Вяра, Надежда и Любов“ гр. Златарица засадиха широколистни дръвчета в централната част на града

12 Apr
2022
10 деца от Център за настаняване от семеен тип „Вярна, Надежда и Любов“ гр. Златарица засадиха широколистни дръвчета в централната част на града. С помощта на учители, представители на Община Златарица и служители на Държавно горско стопанство Елена „младите лесовъди“ засадиха фиданки от видовете явор, червен дъб и бреза. Инициативата е част от мероприятията на ДГС Елена, предвидени за тазгодишната „Седмица на гората“, която традиционно акцентира върху дейностите за опазване и увеличаване на зеленото богатство на България. В мероприятието участие взеха директорът на ДГС Елена инж. Иван Димитров, зам. директор инж. Румен Хараланов, зам. кметът на Община Златарица г-н Денчо Тодоров, секретарят на общината г-жа Таня Лазарова и директорът на ЦНСТ – г-жа Ася Ганчева.
Освен залесяване, във връзка със "Седмица на гората" служителите на ДГС Елена проведоха и две успешни акции по почистване на крайпътни участъци на държавни горски площи - в местността „Кантона“ край село Костел и в района на град Златарица. Събраните 45 чувала с отпадъци бяха транспортирани до регламентирани за целта места.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч