ДГС Горна Оряховица раздаде на граждани 540 фиданки за доброволческо залесяване

07 Apr
2022
По случай традиционната „Седмица на гората“ вчера Държавно горско стопанство Горна Оряховица раздаде 540 броя фиданки от дървесни видове летен дъб, червен дъб, космат дъб и акация. Фиданките са произведени в държавен горски разсадник "Джулюница" към ДГС Горна Оряховица. Инициативата е традиционна и гражданите на град Горна Оряховица се възползват всяка година с голяма доза ентусиазъм. Държавен горски разсадник "Джулюница" е разсадник с национално значение съгласно Закона за горите. Ежегодно в него се произвеждат 250-300 хиляди семенищни и контейнерни фиданки за залесяване. През пролетта на 2022 г. разсадникът обезпечи нуждите на всички териториални поделения на държавни горски и ловни стопанства в състава на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП с контейнерни и семенищни фиданки за залесяване от дървесни видове - черен бор, бяла акация, летен дъб, зимен дъб, космат дъб, цер и сребролистна липа - общо 58 860 броя. Освен тях след проведена процедура по Закона за обществените поръчки на Държавно горско стопанство Чирпан са продадени 25 000 броя контейнерни фиданки от черен бор.
Освен фиданки за залесяване, горски разсадник „Джулюница“ предлага и декоративни фиданки от широколистни и иглолистни видове, подходящи за озеленяване. Ежегодно множество фирми и частни лица, предлагащи услуги по озеленяване използват качествените продукти, които разсадника предлага.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч