Пон - Пет 8:30 - 17:00

Осмото издание на Прегледа на паднали рога от благороден елен в ДЛС „Воден-Ири Хисар“ – повече участници и по-качествени дивечови популации

02.05.2023

Осмото издание на Прегледа на паднали рога от благороден елен в Държавно ловно стопанство „Воден-Ири Хисар“ събра рекорден брой участници. В превърналото се вече в традиция събитие участие взеха над десет държавни ловни стопанства от цялата страна.
Изложението е плод на дългогодишния труд на служителите на ДЛС „Воден-Ири Хисар“ при Северноцентрално държавно предприятие – Габрово. То е своеобразна трибуна, на която ежегодно се виждат резултатите от усилията, които се полагат за стопанисването на дивечовите запаси в страната. Всяка година мащабите на форума се увеличават – като брой участници, количества представени паднали рога и най-вече качеството на рогата. Това ясно показва, че целенасочената работа по подобряване състоянието на популацията на благородния елен в страната дава положителни резултати.
Тази година в Прегледа на паднали рога от благороден елен участваха експерти от Министерството на земеделието, Изпълнителната агенция по горите, Държавните горски предприятия, представители на научните среди от Лесотехническия университет, както и от Република Сърбия и Северна Македония. Събитието бе уважено и от областните управители на областите Силистра, Габрово и Разград, и кметове на общини в района на ДЛС „Воден-Ири Хисар“. Според организаторите повишаващият се интерес към участие в мероприятието от все повече ловни стопанства и присъствието на видни ловни деятели и експерти, включително от съседни държави, показват значимостта му и високата оценка към него.
Най-голямата сбирка от паднали рога за сезон 2023 г. бе представена от домакините от ДЛС „Воден-Ири Хисар“ – 1 360 кг. Общото количество рога, представено на форума беше около 3,5 т. В изложението участваха и други стопанства от обхвата на Северноцентрално държавно предприятие – Габрово, които също представиха паднали рога от благороден елен - ДЛС „Дунав“-Русе , ДЛС „Росица“-гр. Севлиево, ДГС „Сеслав“ и ДЛС „Каракуз“. Участие взеха и стопанства от други предприятия - ДЛС „Черни Лом“, ДЛС „Паламара“, ДЛС „Тервел“, ДЛС „Несебър“, ДЛС „Ропотамо“, ДГС „Граматиково“ и ДЛС „Мазалат“. За пръв път на събитието бяха представени паднали рога от дивечовъден участък – ДУ „Зли дол“, както и от ловно сдружение - ЛРД „Чардафон“-Габрово.