Почистване на горски площи край Габрово

12 Apr
2022
Държавно горско стопанство Габрово и Дирекция природен парк „Българка“ реализираха инициативи за почистване на горски територии в местността „Градище“ и около Соколския манастир. С помощта на доброволци, лесовъдите от двете институции събраха десетки чували с отпадъци и почистиха натрупани замърсявания, причинени от човешка дейност. Инициативите се осъществиха като част от програмата за честване на "Седмица на гората". След приключване на мероприятията организаторите призоваха за по-голяма отговорност по отношение на опазването на природата.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч