СЦДП залесява близо 3 000 дка нови гори до края на годината

04 Oct
2022
Северноцентрално държавно предприятие – ДП гр. Габрово залесява 2 944 дка нови гори до края на годината, сочат плановете на предприятието. 700 дка от планираните за 2022 г. нови горски насаждения са залесени през пролетта в териториалните поделения: ДЛС „Дунав“ – гр. Русе – 213 дка, ДГС Силистра – 169 дка, ДГС Тутракан – 132 дка, ДГС Сеслав – 64 дка, ДЛС Каракуз – 56 дка, ДГС Разград – 31 дка, ДЛС „Росица“ – гр. Севлиево – 28 дка, ДГС Габрово – 5 дка. По-голямата част от тях – 587 дка са залесени с евроамериканска топола, а останалите 113 дка са залесени с летен дъб, зимен дъб, цер и бук.
Залесяването е сложен, дълъг и скъпоструващ процес, който изисква много време, труд и средства. От ключова важност е подборът на правилните дървесни видове за залесяване, които да бъдат съобразени с условията на средата. По този начин се гарантира устойчивото развитие на младата гора. Необходимо е да се извърши и добра подготовка на почвата, като цялостната дейност не приключва със самото засаждане на фиданките. Тяхното отглеждане продължава няколко години и включва дейности по плевене, окопаване, разрохкване на почвата и попълване на загубите. Най-устойчиви на климатичните промени и нападения от болести и вредители обаче са естествените гори. Затова значителна част от усилията на лесовъдите на СЦДП са насочени именно към подпомагане на естественото възобновяване на горите. За 2022 г. в плановете на предприятието е заложено подпомагане на естественото възобновяване на 11 061 дка гори. Този процес изисква значително по-малко средства и усилия, в сравнение със залесяването, а резултатите от него са по-качествени.
За залесяването горските от СЦДП ежегодно използват предимно фиданки собствено производство, произведени в държавните горски разсадници към ДГС Горна Оряховица, ДГС Свищов, ДЛС „Дунав“-гр. Русе и ДГС Разград. През есенния сезон остава да бъдат залесени още 2 244 дка, разпределени както следва: ДГС Габрово -3 дка, ДГС Буйновци - 7 дка, ДГС Горна Оряховица – 15 дка, ДГС Елена – 15 дка, ДГС Плачковци – 16 дка, ДГС Разград – 50 дка, ДГС „Болярка“ Велико Търново – 51 дка, ДЛС Дунав гр. Русе – 300 дка, ДГС „Сеслав“ – 188 дка, ДГС Бяла – 260 дка, ДЛС Каракуз – 262 дка, ДГС Свищов – 326 дка, ДГС Силистра – 358 дка, ДГС Тутракан – 360 дка.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч