Пон - Пет 8:30 - 17:00

service-details

1 731 проверки в горите на СЦДП през месец май

05.06.2024

1 731 проверки са извършили горските служители в горите от обхвата на Северноцентрално държавно предприятие - Габрово през месец май, показва справката на предприятието за дейностите по опазване на горските територии.
Предприятието стопанисва държавните горски територии в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград. В периода 01-31.05.2024 г. са проверени 589 превозни средства, 21 ловци и 370 други физически лица, извършвали дейности в горите. Извършени са и 751 инспекции на обекти за добив на дървесина. В резултат на контролната дейност, служителите на предприятието са съставили 5 акта за установяване на административно нарушение (АУАН) във връзка с неспазване на разпоредбите на Закона за горите. 11 са издадените констативни протоколи за нарушения – 6 с неизвестен извършител и 5 с известен извършител, но без АУАН. Дървесината, станала обект на посегателство през месец май е в размер на 57,6 куб. м. Сред задържаните вещи, предмети и средства на нарушения за посочения период фигурират незаконно добити дърва за огрев.
Дейностите по опазване на държавните горски територии в обхвата на "Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово ще продължат да се извършват, с цел превенция и недопускане на нарушения.