Пон - Пет 8:30 - 17:00

service-details

100 акта за установяване на нарушение са съставили лесовъдите от СЦДП през месец февруари

01.03.2023

100 акта за установяване на административно нарушение са съставили лесовъдите от „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП - Габрово и териториалните му поделения през месец февруари. Актовете са съставени на нарушители във връзка с извършените от служители на предприятието 2 519 проверки в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград. През периода 30.01 – 26.02.2023 г. са извършени 473 инспекции на обекти за дърводобив, проверени са 1 377 ловци за спазване на Закона за лова и опазване на дивеча, както и 386 МПС и 269 други лица, извършващи дейности в горите. В резултат на контролната дейност са съставени актове за установени 97 нарушения на Закона за горите и 3 нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча. Във връзка с тях са задържани 4 МПС, 2 каруци и 3 моторни триони. Количеството дървесината, станала обект на посегателство през отчетния период е 73 куб. м.