Пон - Пет 8:30 - 17:00

12 държавни ловни стопанства, 4 дивечовъдни участъка и една ловна дружина представиха своите сбирки от паднали рога в ДЛС Воден-Ири Хисар

19.04.2024

Дванадесет държавни ловни стопанства, четири дивечовъдни участъка и една ловна дружина представиха своите сбирки от паднали рога по време на традиционния преглед на падналите рога от благороден елен, който се проведе за девета поредна година на територията на ДЛС Воден-Ири Хисар.
„Благородният елен е най-харизматичният вид дивеч в Европа“. Това заяви инж. Иван Недков, директор на Северноцентрално държавно предприятие при откриването на изложението. „Тук пред нас виждаме поредици от рога на едни и същи животни, което е ясен признак за професионалната работа на ловните стопанства“, каза още той.
Пред присъстващите изпълнителният директор на ИАГ инж. Стоян Тошев посочи, че популацията на благороден елен в днешни дни е устойчива и благодарение на нея могат да се очакват добри резултати на европейско и световно ниво. „Уверявам ви, че ще продължим да подкрепяме всеки, който развива ловното стопанство на България“, съобщи инж. Тошев.
Висока оценка за приноса към науката и стойността на мероприятието бе дадена и от ректора на Лесотехническия университет доц. д-р Христо Михайлов. Според него, традиционната годишна изложба на падналите рога придава европейски облик на ловното стопанство на България. Изложението е резултат от дългогодишния труд на служителите на Държавно ловно стопанство „Воден-Ири Хисар“ и неговият директор инж. Кирил Колев. На него ежегодно се представят резултатите, постигнати от стопанисването на дивечовите запаси в страната. И тази година бе спазена традицията за увеличаване на мащабите на изложението и броя на участниците в него.
На откриването присъстваха още областни управители и кметове на общини и кметства, председателят на Съюза на ловците и риболовците инж. Васил Василев, учени лесовъди, директори на държавни предприятия и държавни ловни и горски стопанства, ловци и ловни деятели.