1418 проверки в горите извършиха за седмица служители на СЦДП и териториалните поделения

18 Dec
2019
Проверки с висок интензитет продължават да текат във връзка с опазването на горските територии, показва седмичната справка за дейността на СЦДП и териториалните му поделения в областите Габрово, В. Търново, Русе, Силистра и Разград.
За периода от 9 до 15 декември горски служители са извършили общо 1418 проверки, като са хванати десет нарушители. Съставени са им актове, които по надлежния ред са придвижени за налагането на съответните наказания. През седмицата са констатирани и шест други нарушения на Закона за горите, чиито извършители към момента са неизвестни. Обект на посегателство по разкритите и неразкрити деяния са били общо 23.16 кубически метра дървесина.
В посочения период са били инспектирани 201 обекта за добив на дървесина, 171 превозни средства, 64 физически лица. Проверени са също и 1418 ловци. Не са установени нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч