15 мобилни контролни екипа ще следят за охраната на държавните горски територии

19 Dec
2014
Създадени са 15 мобилни екипа, които ще работят за превенция и контрол на незаконните дейности в държавните гори в обхвата на СЦДП. Това е една от основните мерки, които Министерството на земеделието и храните предприема за опазване на българската гора.

Екипите ще следят за правилното маркиране на насажденията, сечта и първичната обработка на дървесината, за коректното изпълнение на технологията за сеч и извоз на дървения материал, съгласно одобрения технологичен план, ще проверяват превозните средства, транспортиращи дървесина на територията на Предприятието.

При подадени сигнали за нарушения, контролните екипи могат да реагират във всяка част на денонощието.

Екипите са оборудвани с МПС с повишена проходимост, късо нарезно оръжие и други помощни средства.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч