19 лесовъди от СЦДП придобиха професионална квалификация по горска педагогика

06 Jun
2022
19 лесовъди от Северноцентрално държавно предприятие успешно придобиха професионална квалификация по горска педагогика. Четиридневния курс на обучение бе организиран от централното управление на предприятие. В него участваха както лесовъди от 16-те горски и ловни стопанства от областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград, така и експерти от централното управление на СЦДП. Всички те успешно преминаха през обучението и ще получат удостоверение за завършен курс за професионална квалификация по Горска педагогика към Центъра за продължаващо обучение на Лесотехнически университет - София. В рамките на курса, лесовъдите научиха различни похвати за работа с хора от различни целеви и възрастови групи. В края на обучението, младите горски педагози имаха възможност да демонстрират придобитите знания и умения, чрез провеждане на урок по методиката на горска педагогика за 60 ученици от 5-ти и 6-ти класове на великотърновското основно училище „П. Р. Славейков“. Сред зеленината и под сенките на дърветата в парк „Света гора“, малчуганите научиха любопитни факти за гората, растенията в нея и животните, които я обитават.
„Целта на горската педагогика е да запознае обществото с професията на лесовъда и неговата дейност в горите, както и да положи първите стъпки към положителна промяна на отношението към природата. Забавните и образователни игри, демонстрации и занимания, които „новоизлюпените“ горски педагози проведоха с учениците, имат за цел да повишат знанията и разбирането на подрастващите относно богатството на горите, процесите, протичащи в тях, техните екологични функции, значението им за адаптиране към климатичните промени и др.“ – коментира д-р инж. Анна Петракиева – лектор в обучителния курс и преподавател по горска педагогика към Лесотехнически университет. В рамките на два часа, с много веселие, учениците от ОУ „П. Р. Славейков“ гр. Велико Търново научиха за жизнения цикъл на гората, защо е нужно болните и изсъхнали дървета да се премахват и редица други факти от работата на лесовъдите.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч