Пон - Пет 8:30 - 17:00

service-details

29 065 ПРОВЕРКИ В ГОРИТЕ НА СЦДП ПРЕЗ 2023 г.

04.01.2024

29 065 проверки са извършили горските служители в обхвата на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП - Габрово през изминалата година, сочи справката на предприятието за дейностите по опазване на горските територии. Проверени са 7 080 превозни средства, 11 619 ловци за спазване на разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча, както и 3 416 други физически лица, извършващи дейности в държавните горски територии в областите Габрово, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград. През 2023 г. горските са извършили 6 933 инспекции на обекти за дърводобив.
Предприятието отчита драстичен спад на нарушенията в горите на годишна база, спрямо 2022 г., която беше пикова по този показател. В резултат на контролната дейност на горските служители през 2023 г. са конфискувани 389 куб. м. дърва за огрев. Заради нарушения в горите са задържани 22 моторни превозни средства, 32 каруци, 1 кон, 22 моторни триони и 7 други инструменти за дърводобив. Съставени са 639 акта за установяване на административно нарушение, 622 от които по Закона за горите и 17 за нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча. Във връзка с последните, горските са отнели 1 бр. дребен дивеч, и 23 бр. други ловни уреди и боеприпаси.
Дейностите по опазване на държавните горски територии в обхвата "Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово ще продължат със засилен интензитет и през 2024 г.