29 горски пожара са възникнали от началото на годината до края на септември на територията на СЦДП – Габрово, най-честа причина е човешка небрежност

01 Oct
2020
29 горски пожара са регистрирани на територията на Северноцентралното държавно предприятие - Габрово от началото на годината до 30 септември (вкл). Общо 124 служители на предприятието и териториалните му поделения, са участвали в гасенето, редом с 142-ма огнеборци и 47 доброволци. За справяне със стихиите са използвани 49 пожарни, заедно с 51 автомобила и четири тежки машини на горските стопанства.
Статистиката в края на лятото отново показва, че човешка небрежност е довела до повечето от произшествията, като само при пет от случаите причината за възникване на огъня е неизвестна. Опожарени са общо 838 дка растителност, от които 693 декара широколистни гори, 110 декара иглолистни, 5 дка – смесени гори, а също 30 дка треви, незалесени площи и мъртва горска постилка.
Във всички териториални поделения на СЦДП в областите Габрово, В. Търново, Русе, Силистра и Разград са изградени и се поддържат в готовност специализирани групи от служители, оборудвани с определения по нормативна уредба противопожарен инвентар и високопроходим транспорт. Прилагат се и графици за дежурства през почивните и празнични дни на служителите в териториалните поделения.
Предприятието разполага с десет специализирани високопроходими автомобили за патрулиране и първоначална атака на горските пожари.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч