Пон - Пет 8:30 - 17:00

service-details

3 010 проверки в горите на СЦДП през ноември

07.12.2023


3 010 проверки са извършили лесовъдите в горите на Северноцентрално държавно предприятие - Габрово през месец ноември, сочат справките на предприятието. През посочения период са проверени 1 504 ловци, 678 автомобила и 302 други физически лица, извършващи дейности в горите. Извършени са и 526 инспекции на обекти за добив на дървесина. В резултат на контролната дейност, служителите на предприятието са съставили 52 акта за установяване на административно нарушение (АУАН) във връзка с нарушения на Закона за горите. Не са констатирани нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча. 7 са издадените констативни протоколи за нарушения – 6 с неизвестен извършител и 1 с известен извършител, но без АУАН. Дървесината, станала обект на посегателство през месец октомври е в размер на 83,4 куб. м. Сред задържаните вещи, предмети и средства на нарушения за посочения период фигурират две МПС, три каруци и дърва за огрев. Дейностите по опазване на държавните горски територии в обхвата на "Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Габрово продължават със засилен интензитет.