3 789 дка планира да залеси СЦДП

01 Apr
2014
Приоритет е създаването на интензивни тополови култури

3789 дка горски култури планира да залеси през тази година Северноцентралното държавно предприятие. Това е с 422 дка повече от 2013г. Основна цел е навременното залесяване на тополовите сечища и създаването на интензивни тополови култури от евроамерикански клонове топола. С топола ще бъдат залесени 2800 дка. Останалите площи ще бъдат залесени с цер, зимен и летен дъб, червен дъб, акация, явор, ясен и др. Залесявания се предвиждат в седем от стопанствата: ДГС „Силистра”, ДГС „Тутракан”, ДГС „Бяла”, ДГС „Свищов”, ДЛС „Дунав” – Русе, ДГС „Разград” и ДЛС „Каракуз”.

В горските стопанства „Габрово”, „Плачковци” и „Болярка” ще се извърши есенна почвоподготовка върху над 500 дка площи, пострадали от природни бедствия. Самото залесяване с местни дървесни видове ще стане идната пролет.
През тази година СЦДП ще произведе в своите разсадници 1 017 000 бр. фиданки, които ще задоволят изцяло нуждите на предприятието за залесяване и попълване на горски култури. За нуждите на различни организации има готовност за предоставяне на 400 000 бр. фиданки.
Общо за дейностите по създаване и отглеждане на горските култури са предвидени 2 600 000 лева, което гарантира качественото и навременно извършване на необходимите мероприятия.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч