315 000 броя фиданки произведоха миналата година разсадниците на СЦДП, залесени са над 2700 декара

24 Feb
2020
Общо 2724 дка залеси през миналата година Северноцентралното държавно предприятие, стопанисващо държавните горски територии в областите Габрово, В. Търново, Русе, Силистра и Разград . 500 дка от тях бяха залесени през пролетта на 2019 г., останалите нови гори се създадоха през есенния залесителен сезон.
Изпълнението на залесителните дейности по стопанства е следното: ДГС Буйновци - 33 дка, ДГС „Болярка“ във В. Търново - 58 дка, ДГС Елена - 15 дка, ДГС Свищов - 432 дка, ДГС Габрово - 42 дка, ДГС Плачковци - 15 дка, ДЛС „Росица“ - 25 дка, ДГС Севлиево - 41 дка, ДГС Горна Оряховица – 15 дка, ДГС Бяла - 418 дка, ДЛС „Дунав“ в Русе - 818 дка, ДГС Тутракан - 265 дка, ДГС Силистра - 183 дка, ДЛС Каракуз - 156 дка, ДГС Сеслав - 119 дка, ДГС Разград - 72 дка, ДЛС Воден – 17 дка.
Почвоподготовка е извършена върху 3138 дка, съобразена е с наличните площи за залесяване в края на 2018 г. – всички тополови сечища, площи, освободени след санитарни и принудителни сечи без естествено възобновяване, редини и ново залесяване.
През 2019 година в горските разсадници към Северноцентрално държавно предприятие Габрово са произведени 315 хил. бр. семенни фиданки, в т.ч. 291 хил. от широколистни видове – благун, зимен дъб, летен дъб, летен дъб (вардимски), космат дъб, цер, червен дъб, сребролистна липа, бяла акация, обикновен бук, конски кестен, обикновен орех, черен орех, обикновен явор, планински явор и планински ясен, 68 хиляди иглолистни семенни фиданки от черен бор, също така и 180 хил. бр. вегетативни фиданки от евроамерикански тополи и бяла върба.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч