38 горски пожара са възникнали от началото на годината на територията на СЦДП – Габрово, най-честа причина е човешката небрежност.

23 Oct
2019
38 горски пожара са регистрирани на територията на Северноцентралното държавно предприятие - Габрово от началото на годината до 21.10.2019 г.
Общо 184 горски служители са участвали в гасенето, редом с 159 огнеборци и 71 доброволци. За справяне със стихиите са използвани 50 коли на противопожарните служби, заедно със 76 автомобила и 10 тежки машини на горските стопанства.
Статистиката към края на пожароопасния сезон показва, че човешка небрежност е довела до повечето от произшествията, като само при два от случаите причината за възникване на огъня е неизвестна. Опожарени през тази година са общо 1634 дка растителност, от които 1457 декара широколистни гори, 117 декара иглолистни и 12 дка незалесени площи.
От СЦДП – Габрово припомнят, че небрежната човешка дейност е причина за 9 от общо 11-те горски пожара, регистрирани през миналата 2018 г., както и за 19 от общо 23 пожара, бушували през 2017-та на територията на предприятието.
Основен причинител е практиката за опожаряване на стърнища и пасища, и палене на огън на открито. Почистването на пасища и ниви чрез изгаряне е сред най-честите причини за възникването на горски пожари, показва статистиката на СЦДП и за по-дълъг период - от 2000 г. до момента.
Специализирани групи за гасене на горски пожари са изградени и продължават да бъдат в готовност във всички териториални поделения на Северноцентрално държавно предприятие – в областите Габрово, В. Търново, Русе, Силистра и Разград. Всички противопожарни депа на територията на 17-те горски и ловни стопанства към СЦДП са оборудвани с необходимата техника и съоръжения съгласно нормативната уредба.
СЦДП вече има десет специализирани високопроходими автомобили за патрулиране и първоначална атака на горските пожари, като при необходимост се предислоцират за участие в гасене на възникнали пожари в целия обхват на предприятието. Предстои закупуване на още 6 противопожарни автомобила.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч