Пон - Пет 8:30 - 17:00

3960 декара планира да залеси през 2015 г. Северноцентралното държавно предприятие

30.03.2015

През 2014 година СЦДП залеси на своята територия 2769 декара, от които 1908 дка с топола и 861 дка с акация, цер, летен дъб, сребролистна липа, обикновен явор, полски ясен, бял бор и черен бор. Горските култури са създадени на площи след извършени голи сечи на тополови култури и санитарни сечи, вследствие на биотични и абиотични фактори. За залесяване и отглеждане на горските култури са изразходвани 1 709 414 лева, като всички средства са на предприятието.
През тази година ще бъдат залесени 3969 дка, от които 2749 дка с топола и 1220 дка. с цер, летен дъб, червен дъб, обикновен явор, полски и планински ясен, гледичия, обикновен орех, черен и бял бор. Площите, върху които се извършват залесяванията, са сечища след гола сеч на топола и санитарни сечи след снеголом и снеговал.
В разсадниците са произведени 750 000 фиданки, които ще задоволят изцяло нуждите на предприятието за залесяване, а и ще могат да удовлетворят направени заявки от различни организации.
Общо за дейностите по създаване и отглеждане на горски култури през тази година са предвидени 2 841 667 лева, от които 2 502 921 лева средства на СЦДП и 338 746 лева по европейски и международни програми.